Minilex - Lakipuhelin

Mikä on osa-aikaeläke?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Suomessa on luovuttu osa-aikaeläkkeen käsitteestä niin kutsutun eläkeuudistuksen yhteydessä. Osittainen varhennettu vanhuuseläke on korvannut aiemmin käytössä olleen osa-aikaeläkkeen vuoden 2017 alusta lukien. Nykyään käytössä olevan toimintatavan mukaisesti eläkkeelle on mahdollista jäädä jo ennen alinta mahdollista eläkeikää, mutta tämä vähentää lopullisen eläkkeen kokonaismäärää. Henkilö voi valita, ottaako hän kertyneestä eläkkeen kokonaismäärästä maksuun puolet vai neljäsosan. Eläkkeen suuruutta pienentää lisäksi elinaikakerroin. Henkilö voi siirtyä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle täytettyään 61 vuotta.Tämä ikäraja on tarkoitus nostaa 62 ikävuoteen vuonna 2025. Edellytyksenä on lisäksi, ettei henkilö saa muuta työeläkettä. Työntekoa ei tarvitse osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen saamiseksi lopettaa tai edes vähentää. Työn lopettaminen tai vähentäminen on kuitenkin mahdollista, mikäli henkilö itse näin haluaa. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa