Minilex - Lakipuhelin

Mikä on liikennevahinko ja miten se korvataan?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Liikennevahingoilla tarkoitetaan autojen tai muiden moottoriajoneuvojen aiheuttamia vahinkoja liikenteessä. Liikennevakuutuslaki sääntelee liikennevahinkoja. Siinä määritellään myös tarkemmin, mikä on moottoriajoneuvo. Autojen lisäksi myös esimerkiksi työkone voidaan katsoa moottoriajoneuvoksi.

Liikennevahinkona korvataan nimensä mukaisesti vain vahinko, joka on aiheutettu moottoriajoneuvolla sen ollessa liikenteessä. Jos ajoneuvolla aiheutetaan vahinkoa esimerkiksi maatalouden työssä tai ajoneuvon ollessa korjattavana autovajassa tai korjaamossa, kyse ei ole liikennevahingosta, vaan muiden lakien mukaan korvattavasta vahingosta.

Moottoriajoneuvon omistajalla on oltava voimassa pakollinen liikennevakuutus, josta liikennevahingon sattuessa korvataan aiheutuneet henkilö- tai omaisuusvahingot. Vahingot korvataan vaikka kukaan ei olisi henkilökohtaisesti vahingonkorvausvelvollinen ajoneuvon liikenteessä käyttämisen perusteella.

Jos liikennevahingon sattuessa ajoneuvoa ei ollut vakuutettu asianmukaisella tavalla, tai jos ei saada selville mikä ajoneuvo vahingon aiheutti, vahingon korvaa yleensä Liikennevakuutuskeskus. Liikennevakuutuskeskus ei kuitenkaan korvaa vahinkoa, jos se on aiheutunut vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneelle ajoneuvon omistajalle, tai ajoneuvon kuljettajalle jos tämä tiesi tai tämän piti tietää ettei ajoneuvoa ollut vakuutettu. Ajoneuvon vakuutusvelvollisuuden laiminlyönti siis poistaa oikeuden saada korvausta vahinkotapahtuman johdosta.

Vaikka pääsääntönä on vahingonkorvauksen suorittaminen vakuutuksesta, vahingonaiheuttajan oma myötävaikutus vahinkoon voi siirtää lopullisen korvausvastuun hänen itsensä kannettavaksi. Jos ajoneuvon omistaja, kuljettaja tai matkustaja on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta, taikka laittomasti käyttöön otetulla ajoneuvolla tai päihteiden vaikutuksen alaisuudessa, se heistä jonka katsotaan aiheuttaneen vahingon joutuu sen korvaamaan.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »