Minilex - Lakipuhelin

Mikä on keskinäinen testamentti?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Keskinäinen testamentti on tyypillisesti kahden testamentin yhdistelmä, jolla kaksi henkilöä ilmaisevat testamenttaustahtonsa toistensa hyväksi samalle asiakirjalle laaditulla testamentilla. Keskinäisen testamentin voivat laatia kaksi tai useampi henkilö toistensa hyväksi. Laatijat ovat yleensä avio- tai avopuolisoita, mutta tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Käytännössä kuitenkin laatijoiden täytyy voida luottaa toisiinsa. Tällaista luottamusta toisiaan kohtaan voivat esimerkiksi osoittaa sisarukset, jotka keskinäisessä testamentissaan määräävät eloonjääneet edunsaajiksi ensiksi kuolleen jälkeen ja viimeiseksi edunsaajaksi esimerkiksi säätiön.

Keskinäinen testamentti tehdään samalla tavalla kuin tavallinen testamenttikin. Molempien testamentintekijöiden on oltava yhtä aikaa läsnä ja molemmat jälkisäädökset on tehtävä kirjallisesti ja samalla kertaa. Lisäksi kahden esteettömän todistajan tulee olla yhtä aikaa läsnä ja todistaa nimikirjoituksillaan testamentti oikeaksi. Myös kaikki testamentin peruutusta, tulkintaa, selvittämistä ja toimeenpanoa koskevat ohjeet soveltuvat myös keskinäisiin testamentteihin.

Testamentin tekijä voi yksipuolisesti peruuttaa oman määräyksensä. Jos siis esimerkiksi toinen puoliso on kuollut, voi leski peruuttaa oman testamenttinsa ja tehdä uuden testamentin omasta omaisuudestaan. Leski ei voi kuitenkaan testamentilla määrätä siitä, miten ensiksi kuolleen puolison omaisuus on jaettava. Ensiksi kuolleen puolison omaisuus jaetaan lesken kuoleman jälkeen siten, kuin ensiksi kuolleen puolison testamentissa on määrätty.

Jos kuitenkin keskinäisen testamentin määräysten voidaan tulkinnallisesti osoittaa edellyttävän toisiaan, johtaa toisen testamentin peruutus tai muuttaminen myös toisen raukeamiseen. Testamentin peruuttaja tai muuttaja menettää testamenttiin perustuvan oikeutensa, jos hän toimii molemminpuolisen määräyksen olennaisten edellytysten vastaisesti. Tätä sääntöä sovelletaan siitä riippumatta, peruuttaako puoliso keskinäisen testamentin puolisonsa eläessä vai vasta hänen kuoltuaan. Jos puoliso on peruuttanut oman testamenttinsa, estää peruuttaminen leskeä vetoamasta hänen hyväkseen tehtyyn keskinäiseen testamenttiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa