Minilex - Lakipuhelin

Mikä on käyttöoikeustestamentti?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentit voidaan jaotella sen mukaan, millaisen oikeuden ne tuottavat saajalleen. Tämän mukaisesti voidaan erottaa täysi omistusoikeustestamentti, rajoitettu omistusoikeustestamentti, käyttö- eli hallintaoikeustestamentti ja tuotto-oikeustestamentti. Seuraavassa keskitytään käyttö- eli hallintaoikeustestamenttiin.

Käyttöoikeustestamentti antaa saajalleen oikeuden omaisuuden käyttämiseen sekä omaisuuden tuottoon. Testamentatun omaisuuden omistusoikeus, jota siis käyttöoikeus rajoittaa, menee testamentin tekijän perillisille taikka testamentissa erikseen määritellylle taholle. Testamentin saajan tulee käyttää omaisuutta sen luonteen edellyttämällä tavalla. Lisäksi testamentin saaja saa omaisuuden tuoton, kuten korko-, vuokra-, elinkeino- tai myyntitulot. Testamentin saaja ei voi luovuttaa käyttöoikeuttaan toiselle. Lisäksi hän voi ainoastaan rajoitetusti määrätä testamentin kohteena olevasta omaisuudesta ja esimerkiksi omaisuuden luovutus tai lahjoittaminen ei ole lähtökohtaisesti sallittua.

Testamentin saajalla on kuitenkin suojattu käyttövapaus käyttöoikeuden kohteena olevaan omaisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos joku yrittää estää häntä käyttämästä omaisuutta tai häiritsee sen käyttöä, voi testamentin saaja vaatia kanteella häirityn tilan palauttamista ennalleen. Lisäksi, jos omistaja menee luovuttamaan käyttöoikeuden alaista omaisuutta ilman testamentin saajan suostumusta, ei tällainen oikeustoimi sido testamentin saajaa.

Käyttöoikeustestamentti on käyttökelpoinen esimerkiksi silloin, kun on tarve turvata käyttöoikeuden haltijan asema, mutta samalla varmistaa se, että hän ei hävitä omaisuutta omistajan vahingoksi. Käyttöoikeuden haltijan ja omistajan oikeudet alkavat tyypillisesti samaan aikaan, mutta omistajan on kuitenkin siedettävä käyttöoikeutta niin kauan kuin sitä kestää. Käyttöoikeus voi lakata määrätyn ajan kuluttua taikka käyttöoikeuden haltijan kuollessa ja vasta tällöin omistaja vapautuu niistä rajoituksista, joita käyttöoikeus hänelle aiheuttaa.

Käyttöoikeus voidaan testamentilla kohdistaa kaikkeen jäämistöön kuuluvaan omaisuuteen, osaan jäämistön omaisuudesta taikka tiettyyn esineeseen. Käyttöoikeuden kohde on testamentissa yksilöitävä riittävän tarkasti. On kuitenkin syytä huomata, että käyttöoikeus ei saa loukata rintaperillisten (eli lasten ja näiden jälkeläisten) lakiosaa. Rintaperillisten on siis saatava lakiosansa vapaana kaikista rajoituksista, eli myös vapaana käyttöoikeudesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa