Minilex - Lakipuhelin

Mikä keskinäinen testamentti on ja mitä etuja sillä on?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Keskinäinen testamentti on kahden tai useamman testamentin yhdistelmä. Yleensä keskinäisen testamentin laativat puolisot, mutta se ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Keskinäisen testamentin voivat laatia esimerkiksi myös lapsettomaksi jääneet sisarukset toistensa hyväksi. Käytännössä kuitenkin suurin osa Suomessa tehdyistä keskinäisistä testamenteista on kuitenkin avio- ja avopuolisoiden välisiä.

Keskinäinen testamentti laaditaan usein yhtenä asiakirjana, mutta se ilmaisee kuitenkin kahden tai useamman testamentintekijän testamenttaustahdon. Keskinäinen testamentti tehdään samalla tavalla kuin tavallinen testamenttikin. Keskinäinen testamentti on siis laadittava kirjallisesti ja se on allekirjoitettava kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa. Todistajien tulee todistaa testamentti allekirjoituksillaan ja heidän tulee tietää, että kyseinen asiakirja on testamentti. Heille ei kuitenkaan tarvitse esittää testamentin sisältöä. Keskinäinen testamentti voi olla joko omistusoikeustestamentti tai hallintaoikeustestamentti. Omistusoikeustestamentilla siirtyy omistusoikeus ja hallintaoikeustestamentilla ainoastaan hallintaoikeus vainajan omaisuuteen testamentin saajalle.

Keskinäisellä testamentilla on useita etuja. Ensinnäkin, jos keskinäinen testamentti on hallintaoikeustestamentti, siirtyy ensiksi kuolleen puolison omaisuuden omistusoikeus suoraan lapsille, mutta leski saa omaisuuteen käyttö- eli hallintaoikeuden. Leski ei tällöin joudu maksamaan perintöveroa saamastaan käyttöoikeudesta ja myös lasten perintöveroa pienentää lesken saama käyttöoikeus. Hallintaoikeustestamentilla voidaan turvata lesken asema ja samalla varmistaa, että omaisuus menee rintaperillisille.

Jos taas keskinäinen testamentti on omistusoikeustestamentti, voidaan leskelle testamentata omaisuutta omistusoikeuksin verovapaasti 80 000 euron arvosta, jolloin esimerkiksi rahavarojen ja omaisuuden saaminen lisää lesken turvaa ja toimintavapautta. Testamenttiin voidaan myös lisätä ehto, jonka mukaan testamentin saaja voi valita, ottaako hän testamentin vastaan kokonaan tai osittain taikka ottaako hän omaisuuteen omistusoikeuden vai ainoastaan hallintaoikeuden.

Lisäksi keskinäisellä testamentilla voidaan turvata myös avopuolison asema. Avopuoliso ei nimittäin peri edes lapsetonta avopuolisoaan, eikä hän myöskään saa jäädä puolisoiden yhteiseen kotiin asumaan ilman testamentin määräystä. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa