Minilex - Lakipuhelin

Maatilaperimystä koskevien säännösten soveltuvuus ja käsitteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laissa olevia säännöksiä maatilan jakamisesta noudatetaan silloin, kun jaetaan maatilataloudellisessa käytössä olevaa maatilaa, tilaa ja tilanosaa, eikä testamentista muuta johdu tai kuolinpesän osakkaat eivät muusta sovi. Säännökset eivät tule sovellettaviksi jos maatila, tila tai tilanosa sijaitsee kokonaan tai osittain asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista tai muuttamista varten. Säännökset ovat soveltumattomia myös silloin, kun alue on rakennus- tai yleiskaavassa osoitettu johonkin muuhun kuin maa- ja metsätaloudelliseen tarkoitukseen.

Maatilana pidetään yhden tai useamman tilan muodostamaa kokonaisuutta. Elinkelpoinen maatila puolestaan on sellainen tila, josta maanviljelijä perheenjäsenineen voi saada tarvitsemansa toimeentulon.

Soveliaana tilanpidonjatkajana pidetään sellaista perillistä tai yleistestamentin saajaa, jolla on riittävät ammatilliset edellytykset harjoittaa maatalouselinkeinoa. Sovelias tilanpidonjatkaja voi olla esimerkiksi sellainen henkilö, joka on opiskellut maatalousalaa.

Maatila, elinkelpoinen maatila ja sovelias tilanpidonjatkaja ovat tärkeimmät käsitteet liittyen maatilaperimystä koskeviin lain säännöksiin. Lakimies voi auttaa maatilaperimykseen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa