Minilex - Lakipuhelin

Kuka maksaa oikeudenkäyntikulut riita-asiassa?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Riita-asia käsittelee yksityisten henkilöiden ja yritysten välisten erimielisyyksien ratkaisemista. Riita voi koskea esimerkiksi perintöä tai vahingonkorvausta. Oikeudenkäyntikulut tarkoittavat asianosaisille oikeudenkäynnistä aiheutuvia erilaisia kustannuksia, kuten oikeudenkäyntimaksu, todistajan palkkio ja asianajopalkkio. 

Pääsääntönä riita-asioissa on, että hävinnyt asianosainen korvaa kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneet kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.  Korvausvelvollisuus siis edellyttää, että kyseiset toimenpiteet ovat olleet tarpeellisia ja niistä johtuneet kustannukset kohtuullisia.

Häviäjän täysimääräisestä korvausvelvollisuudesta on myös poikkeuksia. Oikeudenkäyntikuluja voidaan kuitata tai niiden määrää voidaan alentaa esimerkiksi oikeudellisesti epäselvissä asioissa, ilmeisen kohtuuttomuuden perusteella ja velkomus- tai häätöasioissa.

Asioissa, joissa sovinto ei ole sallittu, vastaavat asianosaiset itse oikeudenkäyntikuluistaan, jollei ole erityistä syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan osaksi tai kokonaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut. Näitä asioita ovat kaikki sellaiset asiat, joiden oikeusseuraamusta ei voida saada pätevästi aikaan pelkästään asianosaisten välisellä sopimuksella. Esimerkiksi lapsen huoltoa ja elatusapua sekä avioeroa koskevat asiat ovat tällaisia.

Mikäli oikeudenkäyntikuluihin liittyvät asiat askarruttavat, kannatta kääntyä lakimiehen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa