Minilex - Lakipuhelin

Kuka maksaa oikeudenkäyntikulut elatusmaksua koskevassa asiassa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntikulut tarkoittavat asianosaisille oikeudenkäynnistä aiheutuvia erilaisia kustannuksia, kuten oikeudenkäyntimaksua, todistajan palkkiota ja asianajopalkkiota.  Elatusmaksua koskevaa asiaa pidetään virallisvalvontaisena eli indispositiivisena asiana, koska sitä ei voida saada pätevästi sovittua pelkästään asianosaisten välisellä sopimuksella.

Koska elatusmaksua koskeva asia on indispositiivinen eli siinä ei ole sallittu sovintoa, vastaavat asianosaiset itse oikeudenkäyntikuluistaan, jollei ole erityistä syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut osaksi tai kokonaan.  Erityisenä syynä vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamiseksi voi olla esimerkiksi se, kun hävinneen asianosaisen menettelyä voidaan pitää oikeuden väärinkäyttönä taikka viivyttämisenä.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että lapsen elatusta koskevassa asiassa oikeudenkäyntikulut tulevat yleensä etävanhemman maksettaviksi, koska lasta ei voida velvoittaa suorittamaan vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Etävanhemman maksuvelvollisuus perustuu siihen, että etävanhempi on yleensä elatusmaksua koskevassa asiassa, esimerkiksi elatusmaksun alentamisessa, oikeudenkäynnin osapuolena.

Mikäli elatusmaksuun tai oikeudenkäyntikuluihin liittyvät kysymykset askarruttavat, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa