Minilex - Lakipuhelin

Keskinäisestä testamentista luopuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Keskinäinen testamentti tehdään tavallisesti avio- tai avopuolisoiden kesken. Puolison kuollessa eloonjäänyt puoliso perii vainajan omaisuuden, jos puolisot ovat testamentanneet omaisuutensa toisilleen. Eloonjäänyt puoliso tai muu edunsaaja voi luopua testamentin osoittamasta perinnöstä, jos ei jostain syystä halua ottaa sitä vastaan. Leski voi kuitenkin saada avio-oikeuden nojalla vainajan omaisuutta, vaikka luopuisikin testamentista. Luopumiseen voivat vaikuttaa esimerkiksi verotukselliset syyt.

Testamentista luopuminen on tehtävä aina kirjallisesti perittävän kuoleman jälkeen. Ajallista takarajaa luopumiselle ei lainsäädännössä ole, mutta ilmoitus luopumisesta on tehtävä ennen kuin testamentinsaaja on ryhtynyt toimiin perinnön vastaanottamiseksi. Tätä kutsutaan tehokkaaksi luopumiseksi. Luopumisilmoituksen voi antaa vaikka perunkirjoituksessa.

Keskinäisestä testamentista voi luopua myös osittain. Leski voi esimerkiksi luopua testamentin osoittamasta omistusoikeudesta ja pitää silti itsellään omaisuuden käyttö- tai hallintaoikeuden. Tällainen menettely vaikuttaa perintöveron määrään sekä testamentin edunsaajan osalta että niiden osalta, joille omistusoikeus siirtyy.

Testamentista luopuminen aiheuttaa sen, että testamentattu omaisuus siirtyy jollekin toiselle henkilölle. Luopujan lapset saavat omaisuuden silloin, jos heillä olisi oikeus periä testamentin tekijä. Jos keskinäisen testamentin tekijöillä on yhteiset lapset, siirtyy testamentattu omaisuus lapsille, mikäli eloonjäänyt puoliso luopuu testamentista. Jos eloonjääneellä puolisolla ei ole sellaisia jälkeläisiä, jotka voivat lain mukaan periä ensin kuolleen puolison, siirtyy omaisuus vainajan lakisääteisille perillisille.

Keskinäisessä testamentissa voidaan määrätä omaisuus molempien testamentin tekijöiden kuoltua niin sanotuille toissijaisille perillisille. Hekin voivat luopua testamentista kuten edellä on esitetty. Testamentista luopuminen on tehtävä aina henkilökohtaisesti. Toisen puolesta ei voi siis luopua.

Testamentattu omaisuus, josta luovutaan, siirtyy toissijaisten perillisten osalta samojen sääntöjen mukaan kuin ensisijaisenkin edunsaajan osalta. Omaisuus siirtyy luopujan jälkeläisille, jos nämä ovat testamentin tekijän lakisääteisiä perillisiä. Jos luopujana on esimerkiksi vainajan lapsi, saavat luopujan lapset perinnön, koska he ovat vainajan lapsenlapsia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa