Minilex - Lakipuhelin

Keskinäisen testamentin vaikutus lakiosaan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rintaperillisillä on oikeus lakiosaan. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsilla, tai kuolleen lapsen jälkeläisillä, on perittävän laatimasta pätevästä testamentista riippumatta oikeus saada lakiosaansa vastaavasta arvomäärästä omaisuutta. Lakiosa on puolet perilliselle lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevan perintösan arvosta. Myöskään puolisoiden keskinäisellä testamentilla ei siten voida sivuuttaa rintaperillisen oikeutta saada lakiosaansa.

Myös ilman testamenttia eloonjäänyt puoliso saa lain mukaan pitää kuolleen puolison jäämistön jakamattomana hallinnassaan, ellei rintaperillisen jakovaatimuksesta tai perittävän tekemästä testamentista muuta johdu. Jakovaatimuksen ja testamentin estämättä eloonjäänyt puoliso saa kuitenkin aina pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn tai muun jäämistöön kuuluvan kodiksi sopivan asunnon asuinirtaimistoineen, jollei kodiksi sopivaa asuntoa sisälly eloonjääneen puolison varallisuuteen. Keskinäisellä testamentilla voidaan kuitenkin vahvistaa tai laajentaa tätä perintökaareen perustuvaa oikeutta.

Keskinäisestä testamentista riippumatta osituslaskelman lopputuloksella voi sen sijaan olla vaikutusta lakiosan määrään. Kun avioliitto purkautuu toisen puolison kuoleman johdosta, toimitetaan ositus. Tavanomaisista tasingonmaksuvelvollisuutta koskevista periaatteista poiketen leskellä ei ole velvollisuutta luovuttaa omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille. Leski voi aina vedota tähän tasinkoetuoikeuteensa, vaikka toisena osapuolena osituksessa olisivatkin puolisoiden yhteiset lapset. Mikäli leski omistaa yli puolet puolisoiden yhteenlasketusta varallisuudesta, voi lesken tasinkoetuoikeus estää lakiosan saamisen tai vähentää sen määrää. Jos leski päättää vedota tasinkoetuoikeuteensa, lasketaan lakiosa nimittäin perittävän omaisuuden perusteella eikä leskeltä tulevaa tasinkoa lueta mukaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa