Minilex - Lakipuhelin

Keskinäisen testamentin todistaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Keskinäisen testamentin todistajia koskevat samat vaatimukset kuin minkä tahansa testamentin todistajia. Keskinäisessä testamentissa tekijöitä on vähintään kaksi, ja he testamenttaavat omaisuuttaan toisilleen samassa testamentissa. Tekijöiden määrä ei vaikuta todistajien määrään. Todistajia tarvitaan kaksi.

Todistajien tehtävänä on todistaa, että testamentin tekijät itse henkilökohtaisesti allekirjoittavat testamentin omasta vapaasta tahdostaan. Lisäksi heidän on tiedettävä, että kyseinen asiakirja on nimenomaan testamentti. Testamentin sisältöä sen sijaan ei tarvitse paljastaa todistajille, elleivät tekijät niin halua. Todistajien on oltava paikalla samaan aikaan silloin, kun tekijät allekirjoittavat testamentin.

Todistajaksi ei kelpaa kuka tahansa. Todistajan on oltava vähintään 15-vuotias ja sen lisäksi esteetön. Esteettömyys tarkoittaa, että todistaja ei saa olla liian läheistä sukua testamentin tekijöille. Todistajaksi ei myöskään kelpaa sellainen henkilö, jonka hyväksi testamentti on tehty. Esteellinen on niin ikään henkilö, jonka lähiomainen on testamentin edunsaaja. Epävarmoissa tapauksissa todistajan esteettömyys kannattaa varmistaa lainsäädännöstä tai juristilta. Esteellinen todistaja vaikuttaa testamentin oikeudelliseen pätevyyteen.

Todistajat todistavat testamentin allekirjoituksellaan. Testamentin tekijät allekirjoittavat testamentin ensin molempien todistajien ollessa yhtä aikaa paikalla. Sen jälkeen todistajat allekirjoittavat asiakirjan. Allekirjoituksellaan he todistavat, että testamentin tekijät ovat laatineet testamentin ja allekirjoittaneet sen itse. Todistajan tehtäviin kuuluu myös varmistaa, että testamentin tekijät ymmärtävät, mitä ovat tekemässä ja toimivat vapaasta tahdostaan.

Allekirjoituksen lisäksi testamenttiin tarvitaan todistajien nimenselvennys. Myös ammatti ja asuinpaikka kirjataan todistajan nimikirjoituksen ja nimenselvennyksen yhteyteen. Lisäksi asiakirjaan merkitään paikkakunta sekä ajankohta, jolloin testamentti on allekirjoitettu ja todistettu. Jos todistajan tiedossa on jokin asia, joka voi vaikuttaa testamentin pätevyyteen, se on ilmoitettava testamentissa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa