Minilex - Lakipuhelin

Keskinäisen testamentin sitovuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Keskinäistä testamenttia koskevat samat säännökset kuin muitakin testamentteja. Testamentissa on kyse sen tekijän tahdosta. Niin kauan kuin testamentin tekijä on elossa, hänen tahtonsa voi muuttua ja hän voi koska tahansa muuttaa tai peruuttaa tekemänsä testamentin. Testamentti ei sido tekijäänsä tämän elinaikana. Keskinäisessä testamentissa on kuitenkin seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon.

Keskinäisessä testamentissa tekijöitä on vähintään kaksi. Toisen puolesta testamenttia ei voi muuttaa eikä peruuttaa. Jos molemmat testamentin tekijät haluavat tehdä samanlaiset muutokset, asia on yksinkertainen. Silloin tarvitsee vain laatia uusi keskinäinen testamentti, joka samalla kumoaa ensin tehdyn. Jos vain toinen haluaa muutoksia, asia ei ole niin yksinkertainen, mutta muutokset ovat myös tällöin mahdollisia.

Toinen osapuoli voi peruuttaa keskinäisen testamentin yksipuolisesti omalta osaltaan. Testamentin peruuttamiseen ei ole olemassa samanlaisia muotomääräyksiä kuin testamentin laatimiseen, mutta peruuttaminen kannattaa tehdä kirjallisesti. Tavallisen testamentin voi halutessaan vaikka hävittää, mutta keskinäistä testamenttia ei voi, ellei hävittäminen tapahdu yhteisymmärryksessä testamentin tekijöiden kesken. 

Keskinäistä testamenttia voi myös muuttaa oman määräyksensä osalta. Tällöin voi esimerkiksi laatia kokonaan uuden, itsenäisen testamentin, joka samalla peruuttaa keskinäisen testamentin määräykset uuden testamentin tekijän osalta. Muutokset voi myös kirjata keskinäiseen testamenttiin, kunhan noudatetaan samoja muotomääräyksiä, jotka koskevat testamentin tekemistä.

Mitkä tahansa muutokset ja peruutukset eivät ole sallittuja. Keskinäisen testamentin määräykset ovat usein sidoksissa toisiinsa. Jos testamentin yksipuolinen muuttaminen tai peruuttaminen aiheuttaa sen, että testamentin määräysten vaikutus muuttuu olennaisesti, muutos ei ole sallittu. Tällaisen muutoksen tekijä ei enää voi olla testamentin edunsaajana. Jos esimerkiksi molemmat puolisot saisivat keskinäisen testamentin perusteella toistensa omaisuuteen täyden omistusoikeuden, mutta toinen puolisoista tekeekin uuden testamentin jonkun kolmannen henkilön hyväksi, ei keskinäinen testamentti ole voimassa kummankaan puolison osalta. 

Keskinäistä testamenttia voidaan muuttaa joko silloin, kun molemmat puolisot vielä elävät, tai toisen puolison kuoltua. Leski voi määrätä omasta omaisuudestaan haluamallaan tavalla ja vaikka peruuttaa keskinäisessä testamentissa olevan toissijaismääräyksen. Lesken testamenttausvalta ei kuitenkaan koske ensin kuolleen puolison jäämistöä. Puolison kuoleman jälkeenkin keskinäistä testamenttia voi muuttaa vain omalta osaltaan. Mahdollinen toissijaismääräys pysyy siis voimassa ensin kuolleen puolison osalta lesken mahdollisesta peruutuksesta huolimatta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa