Minilex - Lakipuhelin

Keskinäisen testamentin muuttaminen puolison kuoleman jälkeen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Keskinäisellä testamentilla tarkoitetaan kahden tai useamman henkilön määräystä siitä, että jonkun osapuolen kuoltua omaisuuden saavat keskinäisen testamentin muut osapuolet. Yleensä keskinäiset testamentit ovat kahden henkilön ja tyypillisimmin aviopuolisoiden välisiä. Keskinäinen testamentti voi olla omistusoikeustestamentin sijaan myös käyttöoikeustestamentti, jolloin omaisuuden omistusoikeus menee jollekin muulle taholle testamentinsaajan saadessa omaisuuden hallinnan itselleen. Keskinäiset testamentit ovat puolisoiden välillä yleinen tapa turvata toisen asemaa loukkaamatta kuitenkaan lakimääräisten perillisasemaa. Keskinäiseen testamenttiin sisältyy nimittäin yleensä myös toissijaismääräys eli määräys siitä, kuka puolisoiden omaisuuden saa näiden kummankin kuoltua. Usein toissijaiseksi saajaksi määrätään juuri lain mukaiset perilliset, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Keskinäisellä omistusoikeustestamentilla ei voida kuitenkaan loukata rintaperillisten oikeutta lakiosaan.

Käytännössä puolisoiden välinen keskinäinen testamentti muodostuu kahdesta testamentista, jotka puolisot ovat kumpikin tehneet toistensa hyväksi. Kyse on siis kahdesta jälkimääräyksestä. Toisen puolison kuoltua eloonjäänyt puoliso saa testamentin nojalla omistukseensa kaiken puolisoiden omaisuuden, jos näin oli testamentissa määrätty. Eloonjäänyt puoliso ei kuitenkaan ole menettänyt kelpoisuuttaan määrätä omasta jäämistöstään testamentilla, ja hän voi siten tehdä uuden testamentin, joka poikkeaa aiemmasta keskinäisestä testamentista tai peruuttaa keskinäisen testamentin omalta osaltaan. Se kuuluuko hänen määräysvallassaan olevaan jäämistöön molempien puolisoiden kaikki omaisuus vai ainoastaan se määrä, jonka puoliso olisi osituksessa saanut, riippuu keskinäisen testamentin sisällöstä. Jos keskinäiseen testamenttiin on sisältynyt toissijaismääräys, on eloonjäänyt puoliso saanut omaisuuteen ainoastaan rajoitetun omistusoikeuden. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei hän voi määrätä testamentilla toiselta puolisolta saamastaan omaisuudesta vaan ainoastaan omasta osuudestaan. Jos taas puoliso on saanut omaisuuden täysin omistusoikeuksin eli toissijaismääräystä ei ole, voi hän määrätä kaikesta omaisuudesta haluamallaan tavalla. Keskinäistä käyttöoikeustestamenttia tämä jaottelu ei koske, sillä henkilö ei voi määrätä omaisuudesta, johon hänellä on ainoastaan hallintaoikeus.

Keskinäisen testamentin muuttamiseen puolison kuoleman jälkeen liittyy kuitenkin riski. Keskinäistä testamenttia yksipuolisesti muuttanut tai sen peruuttanut osapuoli voi nimittäin menettää testamenttiin perustuvan oikeutensa, jos katsotaan, että hän näin toimii molemminpuolisen määräyksen olennaisten edellytysten vastaisesti. Se, mikä missäkin tapauksessa on olennaisten edellytysten vastaisesti toimimista, on hyvin tulkinnanvaraista. Keskinäisen testamentin muuttamista puolison kuoleman jälkeen harkitsevan kannattaakin kääntyä lakimiehen puoleen ikävien yllätysten välttämiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa