Minilex - Lakipuhelin

Keskinäisen testamentin mitättömyys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Keskinäistä testamenttia koskevat samat muotovaatimukset kuin tavallista testamenttiakin. Jos testamentintekijä on saatu tekemään testamentti fyysistä pakkoa käyttämällä tai testamentti tai sen allekirjoitus on väärennetty, testamentin tekemiseen tarvittavaa tahtoa ei ole alunperinkään ollut olemassa. Sama on tilanne, kun "testamentinsaaja" vetoaa suulliseen testamenttiin, mitä tahdonilmaisua ei alunperinkään ole annettu. Testamenttioikeudessa puhutaan tällöin ineksistenssistä tai mitättömyydestä. Mitätön testamentti on testamentti, jota ei ole olemassa. Rajanveto ineksistenssin ja muotovirheen välillä on käytännössä vaikeaa. Perillinen voi nostaa ineksistenssikanteen, vaikka olisi jo hyväksynyt testamentin ja sitoutunut olemaan sitä moittimatta. Jos hyväksymisen jälkeen ilmenee, että testamentti on esimerkiksi väärennetty, perillisellä on kuitenkin oikeus vaatia vahvistettavaksi että testamentti on väärennetty. Ineksistenssikanne on siis eri asia kuin testamentin moite. Ineksistenssikanne ei ole määräaikaan sidottu. Ineksistenssikanteen voi nostaa yksikin pesän osakas, joka voi vaatia muidenkin pesän osakkaiden puolesta tuomioistuinta vahvistamaan, että testamenttia ei ole lainkaan tehty. Jos tuomioistuin katsoo, että testamenttia ei ole lainkaan tehty tai että se on väärennetty, tuomio vaikuttaa kaikkiin pesän osakkaisiin, vaikka he eivät olisi yhtyneet kanteeseen, toisin kuin on asian laita muiden moitekanteiden osalta. 

Mitätön keskinäinen testamentti voi olla esimerkiksi vain toisen puolison molempien puolesta allekirjoittama tai jonkun kolmannen henkilön väärentämä. Tällöin testamentin todistajien kertomuksella on oikeudessa suuri näyttöarvo. Koska keskinäinen testamentti on yhteinen ja molemminpuolinen, on tietyn testamenttimääräyksen (esimerkiksi A:n testamentin) pysyvyys yleensä riippuvainen toisen määräyksen (B:n testamentin) pysyvyydestä. Riippuvuus ei aina ulotu siihen, että toinen testamenteista osoittautuu moitteenalaiseksi. Vaikka toinen testamentti julistetaan pätemättömäksi, on eloonjääneen puolison testamenttimääräyksen voimassa pysyminen tämän tahdosta riippuvainen. Tätä ohjetta voitanee soveltaa myös mitättömäksi julistamiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa