Minilex - Lakipuhelin

Keskinäisen testamentin lainvoimaisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Keskinäinen testamentti tehdään yleensä kahden henkilön kesken. Tekijöinä ovat tavallisesti avio- tai avopuolisot, jotka haluavat testamentata omaisuutensa toisilleen. Oikeudellisesti sitova testamentista tulee silloin, kun laissa mainitut muotovaatimukset täyttyvät. Laki asettaa tiettyjä vaatimuksia sekä itse asiakirjalle että sen tekijöille ja todistajille.

Testamentti on tehtävä kirjallisena. Keskinäisen testamentin tekijöiden on itse allekirjoitettava testamentti todistajien läsnäollessa. Todistajia tarvitaan kaksi, ja heidän on oltava paikalla samanaikaisesti.

Testamentin tekijöiden on toimittava vapaasta tahdostaan. Minkäänlainen painostus testamentin tekijää kohtaan ei ole sallittua. Testamentissa on kyse tekijöidensä tahdosta, joten testamentin tekijöiden on oltava siinä kunnossa, että he kykenevät ilmaisemaan tahtonsa ilman epäselvyyksiä.

Todistajilta vaaditaan vähintään 15 vuoden ikää ja esteettömyyttä. Esteettömyys tarkoittaa, ettei todistaja saa olla liian läheistä sukua testamentin tekijöille, eikä hän saa olla testamentin edunsaajana. Edunsaaja on henkilö, jonka hyväksi testamentti on tehty. Edunsaajan puoliso tai muu läheinen ei myöskään saa olla testamentin todistajana. Todistajien on oltava paikalla yhtä aikaa silloin, kun testamentin tekijät allekirjoittavat keskinäisen testamentin. Heidän on myös tiedettävä, että kyseinen asiakirja on testamentti.

Testamenttiin merkitään sen tekoaika ja -paikka. Testamentti on pätevä silloin, kun se on lain vaatimin edellytyksin tehty, mutta sen oikeusvaikutukset tulevat voimaan vasta testamentin tekijän kuoltua. Testamentin tekijä voi kuitenkin milloin tahansa muuttaa testamenttiaan tai peruuttaa sen. Muuttamisen tai peruuttamisen jälkeen aiemmin tehty testamentti ei ole enää voimassa. Tänään tehty ja voimassa oleva testamentti voidaan huomenna peruuttaa. Jos testamentteja on tehty useita, uusin niistä on voimassa. Keskinäisen testamentin tekijät voivat peruuttaa testamentin vain omalta osaltaan.

Virheellisesti laadittu testamentti ei ole laillisesti pätevä. Pätemättömyys ei kuitenkaan estä testamentin toteutumista, jos kukaan ei kyseenalaista testamenttia. Jos kaikki perilliset hyväksyvät testamentin, siitä tulee oikeudellisesti sitova, vaikka siinä olisi muotovirhe. Virheellisesti laaditusta testamentista voidaan nostaa moitekanne laissa säädetyssä määräajassa. Testamentista tulee lainvoimainen, kun moitteen määräaika on kulunut umpeen, eikä kannetta ole nostettu. Mahdollisen oikeuskäsittelyn jälkeen testamentti on voimassa tuomioistuimen päätöksen mukaisesti. Oikeuskäsittelyn kuluessa testamenttia ei voi panna täytäntöön.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa