Minilex - Lakipuhelin

Keskinäinen testamentti uusperheessä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Keskinäinen testamentti on kahden testamentin yhdistelmä, jossa testamentin tekijät testamenttaavat omaisuutensa toisilleen. Tavallisesti keskinäisen testamentin tekijät ovat avio- tai avopuolisoita, mutta ketkä tahansa voivat tehdä keskinäisen testamentin. Keskinäisellä testamentilla voidaan vaikuttaa omistussuhteisiin sekä silloin, kun toinen puolisoista kuolee, että silloin, kun molemmat puolisot ovat kuolleet. 

Uusperheellisten keskinäiseen testamenttiin pätevät samat säännöt kuin muihinkin testamentteihin. Ennen testamentin tekemistä on tärkeää miettiä, mitä vaikutuksia testamentilla halutaan saada aikaan. Kuinka paljon halutaan turvata lesken asemaa, ja millä tavalla lapset eli rintaperilliset halutaan huomioida? Uusperheessä keskinäisen testamentin vaikutukset voivat kuitenkin olla erilaiset sen mukaan, kumpi puolisoista kuolee ensin. Tämä voidaan estää vaihtoehtoisilla testamenttimääräyksillä, jos niin halutaan. 

Uusperheessä voi olla "sinun lapsia, minun lapsia ja meidän lapsia" tai vain joitakin edellä mainituista. Lasten lakisääteinen perintöoikeus määräytyy sen mukaan, ketkä ovat heidän vanhempansa. Keskinäisellä testamentilla määrätään tavallisesti koko jäämistö lapsille sitten, kun molemmat vanhemmat ovat kuolleet. Lapset ovat silloin niin sanottuja toissijaisia perillisiä. Kun kaikki lapset eivät ole puolisoiden yhteisiä, on tärkeää laatia testamentin sanamuoto siten, että lapset saavat perintöä sen verran kuin testamentin tekijät ovat todellisuudessa tarkoittaneet. Ilman riittävän yksityiskohtaisia määräyksiä voi käydä niin, että lasten saama osuus riippuukin siitä, kumpi puolisoista kuolee ensin, vaikka se ei olisi ollut tekijöiden tarkoituksena.

On mahdollista, että uusperheessä toinen puoliso on suunnilleen saman ikäinen tai jopa nuorempi kuin vanhemman puolison vanhimmat lapset. Tämäkin on syytä ottaa huomioon testamentin suunnittelussa. Nuori leski saattaa elää vielä vuosikymmeniä puolison kuoltua, ja jos lapset ovat testamentissa ainoastaan toissijaisen perillisen asemassa, voi perintö jäädä heiltä kokonaan saamatta. Testamentista huolimatta rintaperillisellä on kuitenkin aina oikeus vaatia lakiosa vanhempansa jäämistöstä. 

Keskinäisen testamentin laatiminen uusperheellisten kesken vaatii huolellista suunnittelua. Se kuitenkin kannattaa, jos halutaan vaikuttaa eloonjääneen puolison ja lasten asemaan toisen puolison kuollessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa