Minilex - Lakipuhelin

Keskinäinen testamentti toisen kuoltua

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Keskinäisellä testamentilla tarkoitetaan kahden tai joskus jopa useamman henkilön tekemää määräystä, jonka mukaan yhden osapuolen kuoltua muut osapuolet saavat tämän omaisuuden tai jonkin oikeuden siihen. Yleisimpiä keskinäiset testamentit ovat puolisoiden välillä, mutta muutkin voivat tehdä keskinäisiä testamentteja suhteestaan riippumatta. Keskinäisiä testamentteja on erityyppisiä: testamentin nojalla toinen voi saada omaisuuteen esimerkiksi rajoitetun omistusoikeuden, täyden omistusoikeuden tai käyttöoikeuden. Rajoitetun omistusoikeuden keskinäiseen testamenttiin perustuen saa, jos testamenttiin sisältyy toissijaismääräys. Tällä tarkoitetaan mainintaa siitä, kuka omaisuuden saa kaikkien osapuolten kuoltua. Jos keskinäinen testamentti sisältää tällaisen määräyksen, on omistusoikeus siten rajoitettu, ettei testamentinsaaja voi määrätä saamastaan omaisuudesta omassa testamentissaan. Keskinäisen testamentin nojalla saatu omaisuus menee osapuolten kuoltua määräyksen mukaiselle saajalle.

Toisen osapuolen kuoleman jälkeen toinen saa testamentin mukaisen oikeuden kuolleen osapuolen jäämistöön. Jos kyseessä on käyttöoikeustestamentti, hän saa omaisuuden hallintaansa omistusoikeuden mennessä jollekin toiselle. Jos taas kyseessä on omistusoikeustestamentti, hän saa omistusoikeuden jäämistöön ja maksaa saannostaan perintöveroa. Keskinäisellä testamentilla voi olla vaikutusta vielä perinnönjaon jälkeenkin, koska mahdollinen toissijaismääräys on edelleen täyttämättä. Toisen osapuolen kuoleman jälkeen eloonjäänyt osapuoli voi haluta muuttaa keskinäistä testamenttia. Hän voikin yksipuolisesti muuttaa testamenttia, mutta ei testamentin nojalla saamansa omaisuuden osalta. Hän voi siten tehdä omaa osuuttaan koskevan uuden testamentin, mutta ensin kuolleen osapuolen määräys toissijaisesta saajasta pääsääntöisesti pysyy. Testamentin yksipuoliseen muuttamiseen sisältyy kuitenkin riski: jos henkilön voidaan katsoa testamenttia muuttamalla ilmeisesti toimineen molemminpuolisen määräyksen olennaisten edellytysten vastaisesti, voi hän menettää testamenttiin perustuvan oikeutensa.

Keskinäistä testamenttia koskevat samat muotovaatimukset ja säännökset kuin muitakin testamentteja. Myös perunkirjoitus ja perinnönjako sekä esimerkiksi testamentin tiedoksiantoon liittyvät asiat hoidetaan samoin kuin muunlaisen testamentin ollessa kysymyksessä. Keskinäiseen testamenttiin liittyy kuitenkin joitain erityispiirteitä ja vaikutuksia, jotka olisi syytä ottaa huomioon testamenttia laadittaessa tai sitä muutettaessa. Suositeltavaa onkin kääntyä lakimiehen puoleen keskinäisiin testamentteihin liittyvissä asioissa turhien ongelmien välttämiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa