Minilex - Lakipuhelin

Keskinäinen testamentti sanamuoto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Keskinäinen testamentti on kahden tai useamman henkilön toistensa hyväksi laatima kuolemanvaraismääräys, jossa he antavat vastavuoroisesti määräyksiä siitä, mihin omaisuuteen toinen henkilö on kuoleman sattuessa oikeutettu. Useimmiten keskinäinen testamentti laaditaan aviopuolisoiden välillä rajoitettuna omistusoikeustestamenttina, mutta myös tästä poikkeavat määräykset ovat mahdollisia. Keskinäisen testamentin laatimisessa kannattaa harkita omaan tilanteeseensa sopivia määräyksiä, sillä omaisuudesta voidaan määrätä testamentilla monin eri tavoin. Sanamuoto on testamentissa sinänsä vapaa, mutta sen laatimisessa on noudatettava lain edellyttämiä muotomääräyksiä. Testamentti on suotavaa laatia mahdollisimman selkeästi, jotta laatijan tahdosta ei jäisi epäselvyyttä.

Mikäli keskinäisellä testamentilla määrätään, että omaisuus siirtyy saajalle rajoitetuin omistusoikeuksin tai hallintaoikeuksin, on testamenttiin syytä ottaa myös määräys omaisuuden toissijaissaajasta. Jos keskinäinen testamentti on tehty esimerkiksi aviopuolisoiden välillä, testamenttiin otetaan yleensä määräys siitä, että omaisuus on lesken kuoleman jälkeen ”jaettava lain mukaisesti perillisten kesken”. Keskinäisessä testamentissa voi esittää myös toiveen siitä, että rintaperilliset eivät vaadi lakiosaansa perinnöstä ennen kuin testamentin saajan kuoleman jälkeen. Monesti rintaperillisiä voi myös pyytää hyväksymään testamentin etukäteen. Sanamuoto, jolla toissijaismääräys ilmaistaan, on sinänsä vapaamuotoinen. Tavallisimmin siinä ilmaistaan omaisuuden jakamisen lain mukaisuus ja halutut perilliset.

Testamentin tulkinnassa lähtökohdaksi otetaan testamentin tekijän oletetun tahdon lisäksi sanamuoto, jonka vuoksi testamenttia laadittaessa tulee olla tarkkana siitä, miten testamentti muotoillaan. Keskinäiseen testamenttiin otetaan usein määräys omaisuuden siirtymisestä toiselle ensiksi kuolleen henkilön kuoleman jälkeen joko täysin tai rajoitetuin omistusoikeuksin. Testamentin sisällöstä voi päättää monella eri tavalla, ja omaisuuden siirtymiseen toiselle voi soveltaa omaan tilanteeseensa parhaiten sopivia määräyksiä. Testamentista riippuen voidaan tapauksittain saavuttaa myös kaikkia osapuolia hyödyttäviä veroetuja. Testamentin laatimiseksi onkin suositeltavaa kääntyä asiantuntevan lakimiehen puoleen, jotta testamentilla päästäisiin haluttuun lopputulokseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa