Minilex - Lakipuhelin

Keskinäinen testamentti lapseton aviopari

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Keskinäinen testamentti on kahden tai useamman henkilön toistensa hyväksi vastavuoroisesti laatima kuolemanvaraismääräys. Useimmissa tapauksissa keskinäinen testamentti on aviopuolisoiden välillä laadittu rajoitettu omistusoikeustestamentti, joka sisältää toissijaismääräyksen. Näin omaisuudesta voidaan määrätä myös sen henkilön kuoleman jälkeen, joka on ensimmäisenä saanut omaisuuden haltuunsa testamentin nojalla. Mikäli aviopuolisoilla ei ole rintaperillisiä, eli biologisia tai adoptoituja lapsia, leskellä on lähinnä perintöoikeus kuolleen puolison omaisuuteen. Lesken asema on siis sinänsä turvattu myös ilman testamentin tekemistäkin, mutta keskinäisellä testamentilla voidaan saada aikaan myös laajempaa suojaa leskelle.

Puolisoiden välillä tehdyt keskinäiset testamentit ovat usein hallinta- eli käyttöoikeustestamentteja. Tällöin leski saa hallintaoikeuden omaisuuteen, mutta omaisuuden omistusoikeus siirtyy ensiksi kuolleen puolison perillisille. Perilliset eivät kuitenkaan voi loukata lesken hallintaoikeutta tämän eläessä. Hallintaoikeustestamentilla voidaan turvata sekä lesken, että perillisten taloudellinen asema, sillä lesken oikeudelle käyttää omaisuutta vapaasti haluamallaan tavalla on tiettyjä rajoituksia. Hallintaoikeustestamentti on suosittu instrumentti myös sillä saatavien edullisten verovaikutusten vuoksi.

Puolisot voivat tehdä keskinäisen testamentin myös täysin omistusoikeuksin. Myöskin jos omaisuudesta ei ole testamentissa toissijaismääräystä, leskelle siirtyy oikeus kaikkeen omaisuuteen. Jos ensiksi kuolleella puolisolla ei ole lapsia, hänen toissijaiset perillisensä, eli hänen vanhempansa, sisaruksensa ja näiden jälkeläiset, ovat lähtökohtaisesti oikeutettuja saamaan osansa ensiksi kuolleen puolison perinnöstä lesken kuoleman jälkeen. Mikäli leski on kuitenkin saanut omaisuuden täysin omistusoikeuksin testamentin perusteella, ei toissijaisilla perillisillä ole suojaa tätä testamenttia vastaan. Ensiksi kuolleen puolison kuollessa testamenttiasiakirjan tulee olla tallella. Leski voi ensiksi kuolleen puolison kuoleman jälkeen tehdä uuden testamentin vain omasta omaisuudestaan. Siihen omaisuuteen, jonka leski on keskinäisen testamentin nojalla saanut ensin kuolleen puolison jälkeen, on sovellettava sitä koskevan testamentin säännöksiä esimerkiksi toissijaissaajaa koskien.

Puolisot voivat määrätä omaisuutensa jakamisesta testamentin avulla monin tavoin, ja leskeä on mahdollista suojata testamenttaamalla tälle erilaisia oikeuksia omaisuutta koskien. Mikäli kummallakaan puolisolla ei ole perillisiä, kannattaa muistaa, että jälkimmäisen kuollessa perintö menee valtiolle, jos leski ei ole tehnyt omaisuudestaan testamenttia esimerkiksi säätiön tai yhdistyksen hyväksi. Testamentilla voidaan myös vaikuttaa siihen omaisuuteen, mitä puolisoiden toissijaissaajat tulevat saamaan puolisoiden kuoleman jälkeen. Testamentin laatimisessa on kannattavaa käyttää hyväksi asiantuntevan lakimiehen palveluja, jotta saataisiin aikaan osapuolten tahdon mukainen lopputulos.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa