Minilex - Lakipuhelin

Keskinäinen testamentti käyttöoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Keskinäinen testamentti on kahden tai useamman henkilön vastavuoroisesti toistensa hyväksi laatima kuolemanvaraismääräys. Useimmissa tapauksissa keskinäinen testamentti laaditaan aviopuolisoiden välillä rajoitettuna omistusoikeustestamenttina, joka sisältää toissijaismääräyksen, jolla määrätään testamentatun omaisuuden kohtalosta omaisuuden ensiksi saaneen henkilön kuoltua. Keskinäisellä testamentilla voidaan määrätä testamentattavasta omaisuudesta hyvinkin moninaisin keinoin, esimerkiksi määrätä keskinäinen testamentti koskemaan joko täyttä tai rajoitettua omistusoikeutta tai käyttöoikeutta.

Käyttöoikeuden saaneella henkilöllä on oikeus hallita omaisuutta ja nauttia omaisuuden tuotto. Hänen on kuitenkin omaisuutta hallitessaan otettava huomioon omaisuuden omistusoikeuden haltijan oikeus ja etu. Käyttöoikeuden alaista omaisuutta tulisi välttää sekoittamasta muuhun omaisuuteen, jollei siihen ole omaisuuden tarkoituksenmukaisen käytön vuoksi aihetta. Käyttöoikeuden haltijan on myös vastattava omaisuudesta johtuvista tarpeellisista kustannuksista, jos ne ovat sen laatuisia, että ne on suoritettava hänen omaisuudesta saamallaan tuotolla.

Käyttöoikeuden testamentilla saanut ei saa luovuttaa testamenttiin perustuvaa käyttöoikeutta toiselle. Käyttöoikeuden alaista omaisuutta saa pantata tai luovuttaa vain omistusoikeuden haltijan luvalla. Tietyissä tilanteissa käyttöoikeuden haltija saa kuitenkin luovuttaa käyttöoikeuden alaista irtainta omaisuutta ilman omistajan lupaakin. Käyttöoikeuden saaneen tulee useimmiten sijoittaa omaisuuteen kuuluvat rahavarat varmalla tavalla ja tuottavasti. Omistusoikeuden saanut ei saa luovuttaa, pantata tai määrätä käyttöoikeuden alaisesta omaisuudesta. Jos käyttöoikeuden haltija hoitaa omaisuutta huonosti tai vaarantaa omistajan etua muutoin, hänet voidaan määrätä asettamaan omaisuudesta vakuus, taikka omaisuus voidaan määrätä uskotun miehen haltuun. Käyttöoikeuden saanut voi joutua omistajaa kohtaan vahingonkorvausvelvolliseksi. Nämä säännöt koskevat myös käyttöoikeuden alaisen omaisuuden sijaan tullutta omaisuutta.

Käyttöoikeus voidaan määrätä keskinäisellä testamentilla tulemaan tietyn henkilön haltuun omistusoikeuden siirtyessä kuitenkin toiselle. Testamentilla saadaan näin turvattua molempien oikeudenhaltijoiden taloudellinen asema, minkä lisäksi sillä on usein suotuisia verotuksellisia seuraamuksia kaikille osapuolille. Testamentin laadinnassa on kannattavaa käyttää asiantuntevan lakimiehen palveluita, jotta testamentista saadaan kaikkia osapuolia hyödyttävä. Lisätietoja keskinäisestä testamentista ja sen eri variaatioista voi kysellä lakimiehiltämme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa