Minilex - Lakipuhelin

Keskinäinen testamentti ja uusperhe

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Keskinäisellä testamentilla tarkoitetaan testamenttia, jossa yleensä kaksi henkilöä tekevät molemminpuoliset testamenttimääräykset toistensa hyväksi. Toisin sanoen keskinäisellä testamentilla määrätään, että toisen osapuolen kuoltua, toinen osapuoli saa tämän omaisuuden. Tyypillisimpiä tällaiset määräykset ovat pariskuntien välillä, mutta myös muut voivat tehdä keskinäisiä testamentteja. Keskinäiset testamentit ovat olleet uusperheissä yksi suosittu jäämistösuunnittelun muoto erityisesti niihin usein sisältyvän toissijaismääräyksen vuoksi. Toissijaismääräyksellä tarkoitetaan testamenttiin sisältyvää määräystä siitä, kuka testamentatun omaisuuden saa ensimmäisen saajan eli keskinäisen testamentin toisen osapuolen kuoltua.

Uusperheisiin voi liittyä monenlaisia henkilö- ja perhesuhteita, ja siksi niihin kuuluvat voivat usein haluta muuttaa lakimääräistä perimysjärjestystä. Perheen vanhemmat saattavat esimerkiksi haluta suojata toistensa asemaa toisen puolison kuoleman jälkeen, mutta he haluavat silti oman jäämistönsä menevän lopulta omille rintaperillisilleen tai muille sukulaisilleen. Tällöin puolison asemaa voidaan turvata ensisijaisella testamenttimääräyksellä ja lakimääräisten perillisten asemaa puolestaan toissijaismääräyksellä. Keskinäisen testamentin toissijainen saaja voi olla myös jokin taho, joka ei perisi testamentintekijää ilman testamenttia, esimerkiksi puolison lapsi. Testamentilla onkin mahdollista määrätä omaisuudestaan juuri omaan tilanteeseensa sopivalla tavalla. Testamenttausvapautta rajoittaa kuitenkin rintaperillisten oikeus vaatia lakiosaansa, joka on puolet siitä, mitä he lain mukaan perisivät.

Puolisoiden ohella myös muut uusperheen jäsenet, vaikkapa sisarpuolet, voivat halutessaan tehdä keskinäisen testamentin. Kaikissa tapauksissa testamentteja laadittaessa on kuitenkin muistettava noudattaa testamentin muotovaatimuksia. Lisäksi testamentin sisältöön on syytä kiinnittää paljon huomiota, jotta testamenttia aikanaan tulkittaisiin tarkoitetulla tavalla. Mitä monimutkaisempi on testamentissa määrätty järjestely, sitä suuremmalla syyllä testamentin laadinnassa kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen. Keskinäisiin testamentteihin liittyviin lisäkysymyksiin vastauksia saat lakipuhelimeemme soittamalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa