Minilex - Lakipuhelin

Keskinäinen testamentti ja rahavarat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Keskinäinen testamentti on kahden tai useamman henkilön tekemä testamentti, jonka mukaan jonkun osapuolen kuoltua on kuolleen osapuolen omaisuus tai siihen kohdistuva oikeus menevä toiselle tai muille osapuolille. Keskinäisellä testamentilla esimerkiksi puolisot voivat siis määrätä, että toisen kuoltua omaisuuden saa toinen puoliso, tai että tämä saa käyttöoikeuden kyseiseen omaisuuteen. Usein keskinäisiin omistusoikeustestamentteihin sisältyy myös toissijaismääräys, jolla testamentintekijät ovat määränneet siitä, kuka omaisuuden saa molempien osapuolten kuoltua. Jos testamentissa on toissijaismääräys, saa eloonjäänyt osapuoli omaisuuteen rajoitetun omistusoikeuden, mikä tarkoittaa sitä, ettei hän saa omalla testamentillaan määrätä keskinäisen testamentin nojalla saamastaan omaisuudesta, vaan se on jaettava hänen kuolemansa jälkeen toissijaismääräyksen mukaisesti. Keskinäisellä testamentilla voidaan määrätä myös osapuolilla olevista rahavaroista. Tällöin testamentilla oikeuden rahavaroihin saaneen asema riippuu testamentin tyypistä.

Jos henkilö on saajana keskinäisessä omistusoikeustestamentissa, eikä toissijaismääräystä ole, saa hän omaisuuteen täyden omistusoikeuden. Tällöin testamentinsaaja voi käyttää saamiaan rahavaroja vapaasti haluamallaan tavalla, ja hän voi myös määrätä niistä omassa testamentissaan. Jos taas kyseessä on keskinäinen omistusoikeustestamentti, joka sisältää toissijaismääräyksen, saa rahojen uusi omistaja käyttää niitä eläessään vapaasti, mutta hänen kuolemansa jälkeen ensiksi kuolleen osapuolen osuus jaetaan keskinäisen testamentin mukaan. Jos kuitenkin testamentinsaaja on perittävän puoliso ja hän on toimillaan, kuten lahjalla, aiheuttanut omaisuutensa olennaisen vähenemisen, voivat hänen perillisensä hänen kuoltuaan joutua maksamaan pesästä vastiketta ensiksi kuolleen puolison perillisille. Käyttöoikeustestamentin, myös keskinäisen sellaisen, nojalla saatujen rahavarojen käyttöä koskee sen sijaan erityissäännös, jonka mukaan testamentinsaajan tulee sijoittaa rahavarat omistajan nimiin varmalla tavalla ja tuottavasti, jollei omistaja tai oikeus anna lupaa menetellä toisin. Käyttöoikeuden haltijalla on oikeus omaisuuden tuottoon.

Keskinäisiä testamentteja on hyvin monen tyyppisiä ja ne voivat myös sisältää hyvin yksityiskohtaisia määräyksiä esimerkiksi menettelytavoista. Testamentti ei myöskään aina koske kaikkea omaisuutta vaan se on voitu tehdä muun muassa pelkästään rahavaroja koskien tai jättäen ne testamentin ulkopuolelle. Testamentit voivat usein olla hyvin tulkinnanvaraisia, minkä vuoksi testamentinlaadinnassa on syytä turvautua asiantuntijan apuun väärinymmärrysten välttämiseksi. Jos haluat lisätietoa tai neuvoja keskinäisiin testamentteihin liittyen, voit soittaa lakipuhelimeemme, jossa sinua autetaan mielellään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa