Minilex - Lakipuhelin

Keskinäinen testamentti ja lapset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aviopuolisoiden keskinäinen testamentti on usein niin kutsuttu rajoitettu omistusoikeustestamentti. Tällöin omaisuus määrätään ensin leskelle ja tämän kuoltua toissijaiselle saajalle, usein puolisoiden lapsille. Kuolleen puolison omaisuus siis testamentataan ensin leskelle omistusoikeudella ja määrätään lapsille vasta lesken kuoltua. Lapset eivät voi lesken eläessä puuttua siihen, miten leski hallitsee testamentin nojalla saamaansa omaisuutta. Leski voi esimerkiksi myydä tai lahjoittaa kyseistä omaisuutta. Lesken oikeutta kuitenkin rajoittaa ja toisaalta lasten asemaa turvaa se, että leski ei voi tehdä uutta testamenttia testamentin nojalla saamastaan omaisuudesta.

Rintaperillisillä on lisäksi aina oikeus lakiosaan. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsilla on perittävän laatimasta pätevästä testamentista riippumatta oikeus saada lakiosaansa vastaavasta arvomäärästä omaisuutta. Lakiosa on puolet perilliselle lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevan perintösan arvosta. Myöskään aviopuolisoiden keskinäisellä testamentilla ei voida sivuuttaa rintaperillisen oikeutta saada lakiosansa. Pätevä aviopuolisoiden laatima keskinäinen testamenttikaan ei siten poista rintaperillisten oikeutta lakiosaan. Kun avioliitto purkautuu toisen puolison kuoleman johdosta, toimitetaan ositus. Tavanomaisista tasingonmaksuvelvollisuutta koskevista periaatteista poiketen leskellä ei ole velvollisuutta luovuttaa omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille. Leski voi aina vedota tähän tasinkoetuoikeuteensa, vaikka toisena osapuolena osituksessa olisivatkin puolisoiden yhteiset lapset. Mikäli leski omistaa yli puolet puolisoiden yhteenlasketusta varallisuudesta, voi lesken tasinkoetuoikeus estää lakiosan saamisen tai vähentää sen määrää. Jos leski päättää vedota tasinkoetuoikeuteensa, lasketaan lakiosa nimittäin perittävän omaisuuden perusteella eikä leskeltä tulevaa tasinkoa lueta mukaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa