Minilex - Lakipuhelin

Keskinäinen testamentti ja avopuolisot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Keskinäisellä testamentilla tarkoitetaan yleensä kahden henkilön toistensa hyväksi tekemää testamenttia. Keskinäisessä testamentissa osapuolet tekevät molemmat määräykset omasta jäämistöstään, ja nämä määräykset otetaan samaan testamenttiasiakirjaan. Määräyksen sisältö keskinäisessä testamentissa on useimmiten se, että toisen osapuolen kuoltua toinen osapuoli saa omistukseensa tämän omaisuuden. Keskinäisiin testamentteihin sisältyy usein myös toissijaismääräys, millä tarkoitetaan testamentissa olevaa mainintaa siitä, kuka omaisuuden saa molempien osapuolten kuoltua. Keskinäiset testamentit ovat yleisimpiä aviopuolisoiden kesken, mutta myös muut henkilöt voivat tehdä keskinäisiä testamentteja. Siten esimerkiksi avopuolisoiden keskinäinen testamentti on mahdollinen.

Avopuolisoiden keskinäisiä testamentteja koskevat samat säännökset kuin muitakin testamentteja. Keskinäistä testamenttia laadittaessa on siten noudatettava testamentin muotovaatimuksia, eikä sillä voida esimerkiksi syrjäyttää rintaperillisen lakiosaoikeutta. Keskinäisen testamentin nojalla saadusta omaisuudesta on maksettava perintöveroa, joka avopuolison ollessa kyseessä on yleensä korkeampi, kuin jos kyseessä olisi aviopuoliso. Avopuolisot voivat keskinäisen omistusoikeustestamentin sijaan laatia myös keskinäisen käyttöoikeustestamentin, jolloin eloonjäänyt avopuoliso saa kuolleen avopuolison omaisuuteen käyttöoikeuden. Omaisuuden omistusoikeuden saa tällöin jokin muu testamentin tai lain mukaan määräytyvä taho.

Keskinäinen testamentti on yksi mahdollinen tapa turvata naimattoman parin toisen osapuolen asema kuolemantapauksen varalta. Keskinäisen testamentin teko voi tilanteesta riippuen olla jopa erittäin tärkeää, sillä avopuolisot ei ilman testamenttia peri lainkaan toistensa omaisuutta. Myöskään esimerkiksi eloonjääneen avopuolison asumista ei ole laissa turvattu samaan tapaan kuin lesken asumista. Avopuolisoiden on siis syytä ainakin harkita testamentin tekemistä. Jotta testamentin tekemisen kaikki mahdolliset vaikutukset tulisivat arvioiduiksi, ja jotta testamentista tulisi varmasti pätevä, suositeltavaa on kääntyä lakimiehen puoleen testamenttia laadittaessa. Jos sinulla on kysyttävää avopuolisoiden keskinäisiin testamentteihin liittyen, voit myös ottaa yhteyttä lakipuhelimeemme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa