Minilex - Lakipuhelin

Keskinäinen testamentti hallintaoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Keskinäinen testamentti on useimmissa tapauksissa aviopuolisoiden toistensa hyväksi laatima rajoitettu omistusoikeustestamentti, joka sisältää toissijaismääräyksen. Tällä tarkoitetaan sitä, että mikäli omaisuuden ensisaajalla on keskinäisen testamentin nojalla oikeus omaisuuteen, testamentilla määrätään myös siitä mitä omaisuudelle tapahtuu hänen kuoltuaan. Keskinäisellä testamentilla voidaan näin myöntää esimerkiksi leskelle hallintaoikeus omaisuuteen, jolloin leski saa pitää omaisuutta hallussaan ja nauttia sen tuoton, mutta omistusoikeus omaisuuteen on kuitenkin toisella henkilöllä, tavallisimmin tällaisissa tapauksissa rintaperillisillä. Keskinäinen testamentti on kuitenkin mahdollista tehdä muidenkin henkilöiden, kuin aviopuolisoiden välisenä, kunhan siinä määrätään omaisuudesta vastavuoroisesti.

Keskinäisellä testamentilla voidaan antaa testamentin saajalle hallintaoikeus omaisuuteen. Tällöin hallintaoikeuden saaja saa normaalisti pitää omaisuuden hallinnassaan, sekä nauttia siitä kertyvän tuoton. Omaisuuden omistajuus siirtyy kuitenkin toiselle henkilötaholle, jonka täysi omistusoikeus realisoituu tavallisimmin vasta hallintaoikeuden saaneen kuoleman jälkeen. Hallintaoikeuden siirrolla on merkitystä myös verotuksellisesti, ja edullisten veroseuraamustensa vuoksi se onkin suosittu instrumentti omaisuudesta määrättäessä. Hallintaoikeus kestää yleisimmin koko oikeuden saaneen eliniän ajan, jollei sitä olla määrätty määräaikaiseksi.

Jos puolisot ovat laatineet keskinäisen hallintaoikeustestamentin, he voivat testamentin määräyksillä määrittää sen saajan oikeusaseman melko vapaasti. Hallintaoikeustestamenttia muutoin koskevat lain säännökset tulevat tällöin sovellettaviksi vain, jos testamentista ei muuta johdu. Hallintaoikeuden käyttämistä rajoittaa usein omistusoikeuden saaneen oikeus. Hallintaoikeustestamenttia laadittaessa tulee kuitenkin muistaa, että liian laajasta hallintaoikeuden sisällön venyttämisestä voi olla veroseuraamuksia, mikäli testamentti katsotaan tosiasiallisesti omistusoikeustestamentiksi.

Hallintaoikeustestamentilla voidaan turvata sekä hallinta- että omistusoikeuden saaneiden taloudellinen asema, sekä suunnitella perinnönjättäminen verotuksellisesti kannattavaksi kaikille osapuolille. Testamentin laatimiseen on kuitenkin kannattavaa käyttää asiantuntevan lakimiehen palveluita, jotta haluttuun lopputulokseen päästään. Lakimiehiltämme voi kysellä lisätietoja testamenttausasioihin liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa