Minilex - Lakipuhelin

Keskinäinen hallintaoikeustestamentti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

 

Keskinäinen testamentti on useimmiten kahden henkilön tekemä määräys siitä, että jonkun osapuolen kuoltua, tämän omaisuuden tai jonkin oikeuden siihen saa eloonjäänyt osapuoli. Keskinäisessä hallintaoikeustestamentissa määrätään, että eloonjäänyt osapuoli ei saa jäämistöä omistukseensa, vaan hän saa siihen käyttöoikeuden. Keskinäistä hallintaoikeustestamenttia kutsutaankin usein keskinäiseksi käyttöoikeustestamentiksi. Käyttöoikeuden saanut osapuoli on oikeutettu hallitsemaan omaisuutta eli esimerkiksi käyttämään kiinteistöä. Hänellä on myös oikeus omaisuuden tuottoon. Käyttöoikeuden haltijan on kuitenkin vastattava omaisuudesta johtuvista tarpeellisista kustannuksista ja hänen on otettava huomioon myös omistajan etu. Kun käyttöoikeus määrätään testamentissa keskinäisen testamentin toiselle osapuolelle, menee omistusoikeus jollekin muulle taholle. Omistusoikeuden saajasta voi olla määräys testamentissa, ja näin yleensä onkin. Jollei määräystä ole, omistusoikeuden saavat perinnönjättäjän perilliset lain määräysten mukaisesti.

Keskinäistä hallintaoikeustestamenttia koskevat normaalit testamenttiin liittyvät muotovaatimukset ja säännöt. Keskinäistä hallintaoikeustestamenttia käytetään lähinnä siihen liittyvien verotuksellisten ja muiden etujen vuoksi. Hallintaoikeustestamentilla voidaan turvata esimerkiksi eloonjääneen puolison asema toisen puolison kuoleman jälkeen, sillä vaikka perinnönjako toimitettaisiin, eivät omaisuuden omistusoikeuden saaneet voi vaatia leskeä luovuttamaan mitään omaisuutta eläessään. Käyttöoikeudesta ei myöskään tarvitse maksaa perintöveroa. Perintöveroa maksavat omistusoikeuden saajat, mutta myös he hyötyvät järjestelystä, sillä käyttöoikeuden laskennallinen arvo vähennetään verotettavasta määrästä.

Jäämistösuunnittelu on niin perinnönjättäjän kuin perillisten ja testamentinsaajienkin kannalta hyvin merkityksellistä toimintaa. Testamenttia tehtäessä huomioon otettavia seikkoja on paljon. Esimerkiksi muotovaatimuksista, tekijän tarkoituksen välittymisestä ja verotuksellisten seikkojen arvioimisesta olisi tärkeää huolehtia. Varmimmin tämä onnistuu turvautumalla lakimiehen apuun. Neuvoja testamentteihin ja muihin perintöasioihin liittyen saa myös soittamalla lakipuhelimeemme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa