Minilex - Lakipuhelin

Kantelu, kun käräjäoikeus ei ole hyväksynyt tyytymättömyyden ilmoitusta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tyytymättömyyden ilmoitus on asianosaisen ilmoitus käräjäoikeudelle siitä, ettei hän hyväksy käräjäoikeuden ratkaisua ja, että hän haluaa hakea siihen muutosta valittamalla. Käräjäoikeus ei hyväksy tyytymättömyyden ilmoitusta, mikäli sitä ei ole tehty säädetyssä järjestyksessä tai jos tyytymättömyyttä ilmoitetaan ratkaisuun, johon ei saa hakea muutosta. Jos ilmoitusta ei ole tehty tai sitä ei ole hyväksytty, ei käräjäoikeuden ratkaisusta saa valittaa hovioikeuteen. Päätökseen, ettei tyytymättömyyden ilmoitusta hyväksytä, ei voi hakea muutosta varsinaisen muutoksenhaun kautta, mutta siitä voi kannella ylemmälle tuomioistuimelle.

Tyytymättömyyden ilmoituksen hyväksymisestä päättää käräjäoikeuden puheenjohtaja. Jos tyytymättömyyden ilmoitusta ei ole hyväksytty, siitä on heti kirjallisesti ilmoitettava asianomaiselle, jolla on tällöin oikeus kannella asiasta hovioikeuteen. Kantelukirjelmä on toimitettava käräjäoikeuden kansliaan 30 päivän kuluessa käräjäoikeuden ratkaisun julistamis- tai antamispäivästä. Kantelukirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen perusteet sekä ne todisteet, joihin vaatimus nojautuu. Kirjelmään on liitettävä tuomioistuimen päätös, jolla tyytymättömyyden ilmoitus hylättiin ja josta kannellaan, sekä ne kirjalliset todisteet, joihin viitataan. Jos hovioikeus katsoo, että tyytymättömyyden ilmoittaminen on tapahtunut laillisesti, sen tulee tarvittaessa asettaa uusi määräaika muutoksenhakua varten. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa