Minilex - Lakipuhelin

Käyttöoikeustestamentti ja lakiosa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käyttöoikeus ja omistusoikeus voidaan erottaa toisistaan testamentilla. Tämä tapahtuu niin, että testamentilla määrätään jollekin käyttöoikeus ja jollekin toiselle omistusoikeus. Testamentilla on mahdollista kohdistaa käyttöoikeus kaikkeen jäämistöön kuuluvaan omaisuuteen tai vain osaan siitä. Käyttöoikeustestamentti antaa omistusoikeutta rajoitetumman oikeuden testamentattuun omaisuuteen.

Käyttöoikeus tarkoittaa oikeutta hallita omaisuutta omaksi hyödyksi omistajan lukuun. Käyttöoikeuden haltijalla on oikeus käyttää testamentissa tarkoitettua omaisuutta sen luonteen edellyttämällä tavalla sekä oikeus nauttia siitä saatava korko ja tuotto. Omaisuuden pääomahyöty sen sijaan kuuluu omistajalle. Käyttöoikeuden haltijalla on ainoastaan rajoitetusti oikeus määrätä omaisuudesta. Käyttöoikeuden haltija ei voi luovuttaa käyttöoikeutta toiselle. Käyttöoikeuden haltija tarvitsee käyttöoikeuden alaisen omaisuuden luovuttamiseen lähtökohtaisesti omistajan suostumuksen. Ilman omistajan suostumusta tehty luovutustoimi on tehoton omistajaan nähden. Käyttöoikeuden haltija ei voi myöskään lahjoittaa käyttöoikeuden alaista omaisuutta. Käyttöoikeuden haltija ei voi liioin tehdä testamenttia itse käyttöoikeudesta eikä myöskään käyttöoikeuden alaisesta omaisuudesta. Omistaja ei saa luovuttaa tai pantata käyttöoikeuden alaista omaisuutta eikä muutenkaan siitä määrätä ilman käyttöoikeuden haltijan suostumusta. Omistajan on siedettävä käyttöoikeutta niin kauan kuin se kestää. Vasta kun käyttöoikeus lakkaa, vapautuu omistaja käyttöoikeuden aiheuttamista omistusoikeuden rajoituksista.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että käyttöoikeus ei saa loukata rintaperillisen lakiosaa. Rintaperillisellä on oikeus saada lakiosansa käyttöoikeuden tuomista rajoituksista vapaana. Rintaperillinen, joka on esittänyt lakiosavaatimuksen saa lakiosansa käyttöoikeustestamentista riippumatta. Rintaperillisen on tehtävä lakiosailmoitus testamentin saajalle kuudessa kuukaudessa testamentin tiedoksiannosta.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa