Minilex - Lakipuhelin

Jäämistön määrittäminen ja ositus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jäämistöä määritettäessä huomioon otetaan se, oliko perittävä kuollessaan avioliitossa vai ei. Jos hän ei ole ollut naimisissa kuollessaan, jäämistön määrittäminen on verrattain helppoa. Reaalijäämistön arvo saadaan tällöin selville vähentämällä netto-omaisuudesta velat. Eli toisin sanoen, vainajan kaikesta omaisuudesta vähennetään hänen velkansa ja näin saadaan selville jäämistön suuruus.

Jos perittävä sen sijaan oli kuollessaan naimisissa, jäämistön määrittely on monimutkaisempaa. Mikäli puolisoilla ei ollut avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, toimitetaan omaisuuden erottelu. Jäämistön määrittämiseksi siis erotetaan toisistaan ensin kuolleen puolison omaisuus ja lesken omaisuus. Ensin kuolleen puolison omaisuus muodostaa tällöin hänen jäämistönsä.

Mikäli puolisoilla oli avio-oikeus toistensa omaisuuteen, on jäämistön määrittämiseksi tehtävä omaisuuden ositus. Syynä tähän on luonnollisesti avio-oikeus. Osituksessa määräytyy se, mikä on perittävälle tuleva avio-osa ja näin hänen jäämistönsä. Osituslaskelmiin vaikuttaa myös se, onko jommankumman osapuolen mahdollisesti suoritettava tasinkoa toiselle osapuolelle. Tasingon tarkoituksena on puolisoille tulevan omaisuuden tasaaminen.

On kuitenkin huomattava se, että lain mukaan leski voi kieltäytyä luovuttamasta omaisuuttaan tasinkona kuolleen puolison perillisille, mikäli osituslaskelma osoittaa lesken olevan tasinkovelvollinen. Tätä oikeutta nimitetään lesken tasinkoprivilegiksi. Se vaikuttaa selvästi lakiosan suuruuteen siten, että jos leski haluaa vedota tasinkoprivilegiinsä, lakiosaa määrättäessä ei oteta huomioon leskeltä tulevaa tasinkoa. Lakiosa muodostuu tällöin alhaisemmaksi arvoltaan, kun tätä laskennallista lisäystä ei oteta huomioon. Mikäli lesken tasinkoprivilegi herättää kysymyksiä, kannattaa keskustella juristin kanssa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa