Minilex - Lakipuhelin

Hallintaoikeustestamentti ja perinnönjako

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallintaoikeustestamentilla tarkoitetaan testamenttia, jonka perittävä on tehnyt toisen henkilön hyväksi. Testamentilla sen saajalle on annettu hallintaoikeus testamentissa määriteltyyn omaisuuteen, mutta omaisuuden omistusoikeus on puolestaan toisella henkilöllä. Hallintaoikeustestamentit ovat hyvin tavallisia etenkin puolisoiden kesken tehtyinä, jolloin leskelle annetaan usein hallintaoikeus omaisuuteen omistusoikeuden mennessä esimerkiksi yhteisille rintaperillisille. Näin saadaan turvattua molempien saajien taloudellinen asema, sekä saavutetaan kaikkia osapuolia hyödyttäviä veroetuja.

Jos hallintaoikeustestamentti on tehty lesken hyväksi, tällä on oikeus hallita jäämistöä ensiksi kuolleen puolison kuoleman jälkeen. Leskellä on lain mukaan sama oikeus, vaikka testamenttia ei oltaisikaan tehty. Lesken oikeutta voidaan kuitenkin määritellä tarkemmin testamentin muotoilulla.

Hallintaoikeustestamentin saajalla on oikeus käyttää testamentin kohteena olevaa omaisuutta ja nauttia sen tuotto. Omistusoikeuden saanut saa tyypillisesti testamentatun omaisuuden hallintaansa vasta testamentin saajan kuoltua, taikka testamentissa määritellyn määräajan kuluttua. Tätä ennen omistusoikeuden saaneella ei ole oikeutta luopua tästä omaisuudesta tai pantata sitä ilman hallintaoikeuden saaneen suostumusta.

Hallintaoikeustestamentti on nk. erityistestamentti eli legaatti, joka täytetään tavallisesti jo ennen perinnönjakoa pesänselvityksen yhteydessä. Jos hallintaoikeustestamentti on täytettävä jakamattomasta kuolinpesästä, ei perinnönjakoa voida toimittaa vastoin kuolinpesän osakkaan kieltoa, ennen kuin testamentti on toteutettu tai siihen tarvittavat varat on pantu erityiseen hoitoon. Jos jakamattomasta pesästä täytettävän hallintaoikeustestamentin täytäntöönpano on laiminlyöty ennen perinnönjakoa, osakkaat vastaavat yhteisvastuullisesti sen täytäntöönpanosta. Koska erityistestamentin saaja ei ole kuolinpesän osakas pelkästään testamentin perusteella, hän ei voi käynnistää perinnönjakoa, jos hänelle ei olla annettu kyseistä oikeutta testamentissa tai jos sitä ei voida tulkinnallisesti johtaa siitä.

Hallintaoikeustestamentista huolimatta perinnönjako voidaan käynnistää jo silloin, kun hallintaoikeus on vielä voimassa. Kuolinpesän osakas ei ole velvollinen ottamaan vastaan sellaista perintöosaa, jota rasittaa toisen henkilön hallintaoikeus, mutta kaikkien osakkaiden yhteisellä suostumuksella hallintaoikeuden alainen omaisuus voidaan sijoittaa joko yhden tai useamman osakkaan perintöosuuteen. Perinnönjakoa ei kuitenkaan voi toimittaa niin, että hallintaoikeus testamentattuun omaisuuteen poistuisi. Testamentin laatimisessa ja perinnönjaon toteuttamisessa onkin hyvä käyttää asiantuntevaa lakimiestä apuna, jotta kaikkien osapuolten oikeudet saataisiin mahdollisimman täysimääräisesti toteutettua.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa