Minilex - Lakipuhelin

Hallintaoikeus perinnössä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallintaoikeus antaa oikeuden omaisuuden käyttöön ja sen tuottoon kuitenkin niin, että omistusoikeus on jollakin muulla taholla. Hallintaoikeudesta voidaan määrätä testamentilla tai se voi lesken osalta perustua lain säännöksiin. Keskinäisissä testamenteissa on yleistä, että eloonjääneelle puolisolle määrätään omaisuuden hallintaoikeus ja lapsille omistusoikeus. Leskellä on ilman testamenttiakin oikeus pitää kuolinpesä jakamattomana hallussaan. Oikeus ei ole kuitenkaan rajoittamaton. Rintaperilliset voivat vaatia perinnönjakoa, jolloin lesken hallintaoikeus väistyy osittain ja kuolinpesä on jaettava. Leskellä on silti aina oikeus pitää puolisoiden yhteisenä kotina ollut asunto ja sen irtaimisto jakamattomana hallussaan. Tätä kutsutaan lesken hallintaoikeudeksi. 

Hallintaoikeus vaikuttaa perinnöstä määräytyvään perintöveroon. Sitä voidaan käyttää myös verosuunnittelun välineenä. Hallintaoikeus pienentää sen kohteena olevasta omaisuudesta maksettavan perintöveron määrää, koska se rajoittaa omistajan oikeuksia. Perintöverotuksessa esimerkiksi asunnon arvosta vähennetään hallintaoikeuden arvo ennen veron määräytymistä. Hallintaoikeuden arvo lasketaan tietyn kaavan mukaan, johon vaikuttaa lesken ikä. Mitä nuorempi leski on, sitä suurempi on hallintaoikeuden arvo eli sitä pienemmäksi jää perintöveron määrä. Hallintaoikeudesta ei makseta veroa.

 

Hallintaoikeus pienentää omaisuudesta maksettavan perintöveron määrää, mutta sen perusteella ei voi siirtää veron maksuajankohtaa. Kuolinpesän arvokkain omaisuus voi olla asunto, johon leskellä on elinikäinen hallintaoikeus ja jota ei sen vuoksi voi myydä. Perillisten on kuitenkin maksettava perintövero ajallaan, vaikka he eivät käytännössä voisi realisoida pesän omaisuutta verojen maksua varten. Tällainen omaisuus voi olla este esimerkiksi velkajärjestelyyn pääsemiselle, vaikka omaisuutta olisi käytännössä mahdotonta muuttaa rahaksi hallintaoikeuden vuoksi.

Hallintaoikeuden haltija voi koska tahansa luopua oikeudestaan. Luopumiseen tarvitaan vain haltijan yksipuolinen ilmoitus. Luopumisajankohdasta riippuu luopumisen verovaikutus. Jos hallintaoikeudesta luovutaan jo ennen perintöverotuksen toimittamista, ei hallintaoikeutta huomioida verotuksessa ja vero määräytyy suoraan omaisuuden arvon mukaan. Jos hallintaoikeudesta luovutaan vasta perintöverotuksen toimittamisen jälkeen, katsotaan luopuminen lahjaksi, josta tulee maksettavaksi lahjavero. Hallintaoikeuden vaikutukset perinnönjakoon ja verotukseen kannattaa varmistaa tapauskohtaisesti asiaan perehtyneeltä juristilta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa