Minilex - Lakipuhelin

Hallintaoikeus perinnönjaossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Leski saa perinnönjaossa lähtökohtaisesti toisen puolison kuoltua hallintaoikeuden omaisuuteen. Tällöin leski voi pitää kuolleen puolison jäämistön jakamattomana hallinnassaan, jollei rintaperillisen jakovaatimuksesta tai perittävän tekemästä testamentista muuta johdu. Jokainen rintaperillinen tai näiden sijaantuloperillinen, sekä yleistestamentin saaja voi kuitenkin vaatia jäämistön jakamista itsenäisesti. Jos tällainen jakovaatimus esitetään, lesken hallintaoikeus kaventuu koko jäämistön hallinnasta puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn tai muun jäämistöön kuuluvan lesken kodiksi sopivan asunnon hallintaan, jollei kodiksi sopivaa asuntoa sisälly lesken omaan varallisuuteen. Yhteisessä kodissa oleva tavanmukainen asuntoirtaimisto on aina jätettävä jakamattomana eloonjääneen puolison hallintaan. Leskellä säilyy tämä hallintaoikeus, vaikka hän solmisi myöhemmin uuden avioliiton.

Lesken lakiin perustuvan hallintaoikeuden lisäksi hallintaoikeus voi perustua myös perittävän tekemään testamenttiin. Keskinäisellä hallintaoikeustestamentilla ensiksi kuollut puoliso voi määrätä, että leskellä säilyy hallintaoikeus kaikkeen omaisuuteen, vaikka omaisuuden omistusoikeus sinänsä siirtyykin ensiksi kuolleen puolison perillisille. Tällöin leski saa oikeuden hallita omaisuutta, sekä pitää itsellään omaisuuden tuoton täysin omistusoikeuksin. Hallintaoikeus voi koskea myös vain tiettyä osaa omaisuudesta. Hallintaoikeustestamentti rajoittaa lesken oikeutta määrätä omaisuudesta haluamallaan tavalla, ja tiettyihin oikeustoimiin tarvitaankin kuolinpesän osakkaiden suostumus. Hallintaoikeustestamentista huolimatta leski saattaa joutua suorittamaan rintaperillisille näiden lakiosan, mikäli sitä vaaditaan.

Hallintaoikeustestamentti voidaan tehdä myös muun henkilön, kuin lesken hyväksi. Tällöin hallinta- eli käyttöoikeuden saava henkilö voi hallita omaisuutta joko tietyn määräajan tai kuolemaansa saakka, jonka jälkeen omistusoikeus omaisuuteen siirtyy testamentissa määrätylle henkilölle. Hallintaoikeuden saajan tulee kuitenkin omaisuutta käyttäessään ottaa omistajan oikeus ja etu huomioon. Sen lisäksi tällaista omaisuutta on vältettävä sekoittamasta muuhun omaisuuteen, ellei sen tarkoituksenmukainen käyttö anna siihen aihetta. Mikäli tällaisen oikeuden saanut vaarantaa omistusoikeuden saajan etua, hänet voidaan määrätä asettamaan omaisuudesta vakuus, taikka omaisuus voidaan määrätä uskotun miehen haltuun. Käyttöoikeuden haltija voi myös tietyissä tilanteissa tulla vahingonkorvausvelvolliseksi omistajaa kohtaan.

Perinnönjaossa leskellä on vähimmäisoikeutenaan usein oikeus säilyttää puolisoiden yhteinen koti ja asuntoirtaimisto hallinnassaan. Hallintaoikeustestamentin tekemisellä joko lesken tai muiden henkilöiden hyväksi voidaan saavuttaa veroetua, minkä vuoksi se onkin suosittu. Lisäksi sen tekemisellä voidaan turvata ensisaajan taloudellinen asema, mutta varmistua samalla siitä, ettei ensisaaja hävitä omaisuutta toissijaisten saajien vahingoksi. Perintöoikeudellisten asioiden suunnittelu etukäteen voi olla kannattavaa kaikille osapuolille suotuisimman lopputuloksen saavuttamiseksi. Lakimiehiltämme voi tarvittaessa kysyä neuvoa asiaan liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa