Minilex - Lakipuhelin

Hallintaoikeus kuoleman jälkeen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallintaoikeus perittävän kuoleman jälkeen voi perustua erilaisiin tilanteisiin riippuen siitä, onko perittävä tehnyt omaisuudestaan testamentin vai ei, ja oliko hän kuollessaan naimisissa. Monesti aviopuolisot tekevät keskenään hallintaoikeustestamentin, jolla leskelle annetaan testamentin sisällöstä riippuva hallintaoikeus ensiksi kuolleen puolison omaisuuteen omistusoikeuden siirtyessä tämän perillisille. Tällainen testamentti on kuitenkin mahdollinen lähtökohtaisesti keiden tahansa henkilöiden välillä.

Kuoleman jälkeen omaisuuden hallinta siirtyy joko kuolinpesän osakkaille taikka pesänselvittäjän haltuun. Osakkailla on lain mukaan itse oikeus hallita kuolinpesään kuuluvaa omaisuutta ja huolehtia sen selvittämisestä ja jakokuntoon saattamisesta. Jos joku kuolinpesän osakkaista aiheuttaa toiminnallaan vahinkoa muille, hänelle voi syntyä vahingonkorvausvelvollisuus. Osakashallinnon tekemät toimet edellyttävät tavallisesti kaikkien osakkaiden yksimielisyyttä. Perinnönjaon jälkeen hallintaoikeus voi syntyä eri tavoin.

Mikäli perittävä oli kuollessaan naimisissa, leskellä säilyy lähtökohtaisesti hallintaoikeus puolisoiden yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon. Leskelle on myös jätettävä aina tavanmukainen asuntoirtaimisto. Mikäli lesken omaan omaisuuteen tai muutoin jäämistöön kuuluu vastaavanlainen asunto, lesken hallintaoikeus asuntoon saattaa väistyä. Lesken hallintaoikeus voi kuitenkin olla myös laajempi. Hänellä on lain mukaan oikeus pitää jäämistöä jakamattomana hallinnassaan, jollei rintaperillisen tekemästä jakovaatimuksesta tai perittävän tekemästä testamentista muuta johdu. Mikäli perinnönjakovaatimus tehdään tai testamentilla on määrätty muuta, leski saa kuitenkin pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden kotina käytetyn tai jäämistöön kuuluvan asunnon, mikäli hänen omaan varallisuuteensa ei sisälly vastaavanlaista asuntoa.

Jos hallintaoikeus perustuu perittävän tekemään testamenttiin, hallintaoikeuden saajalla on lähtökohtaisesti oikeus hallita omaisuutta ja nauttia sen tuotto. Hän ei kuitenkaan saa hallintaoikeutta käyttäessään loukata omaisuuden omistajan oikeutta, ja tiettyihin oikeustoimiin hallintaoikeuden saanut voi tarvita omistusoikeuden saaneen luvan. Hallintaoikeustestamentilla voidaan saavuttaa veroetua kaikille osapuolille, minkä vuoksi se onkin suosittu instrumentti. Sen laatimisessa ja hallintaoikeuden sisällön määrittelyssä kannattaa kuitenkin olla tarkkana, ettei oikeutta pidetä omistusoikeutena ja veroetua näin menetetä. Hallintaoikeudesta ja perintöasioista voi kysyä lakimieheltä lisää neuvoa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa