Minilex - Lakipuhelin

Hallintaoikeuden ikäkerroin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lahjanantaja voi pidättää lahjoitettuun omaisuuteen hallintaoikeuden joko itselleen ja/tai yhdelle tai useammalle muulle henkilölle. Lahjasta on tehtävä lahjaveroilmoitus, johon merkitään myös hallintaoikeuden pidättäminen. Hallintaoikeuden haltijan on myös todellisuudessa käytettävä hallintaoikeuden alaista omaisuutta. Hallintaoikeutta ei voi pidättää vain siitä saatavan verohyödyn vuoksi.

Koska hallintaoikeuden pidättäminen rajoittaa lahjansaajan oikeutta käyttää lahjaa, vähennetään lahjaverotuksessa lahjan käyvästä arvosta hallintaoikeusvähennys. Lahjaveroa suoritetaan siis lahjan käyvästä arvosta, josta on vähennetty hallintaoikeuden arvo. Hallintaoikeusvähennyksen määrään vaikuttavat omaisuuden vuosituotto sekä se, kuinka pitkäksi ajaksi hallintaoikeus on pidätetty. Hallintaoikeus voidaan pidättää joko määräajaksi tai eliniäksi. Vuosituotolla tarkoitetaan omaisuuden todellista vuotuista tuottoa, esimerkiksi vuokratuloja.

Lahjoitetusta omaisuudesta ei kuitenkaan aina saada todellista tuottoa, joten vuosituotto lasketaan tällöin käyttämällä tuottokertoimia. Laskennallinen vuosituotto saadaan siten, että lahjoitetun omaisuuden käypä arvo kerrotaan tuottokertoimella, joka on 3 tai 5 % omaisuuslajista riippuen. Tuottokerroin on 3 % silloin, kun kyseessä on vapaa-ajan asunto ja 5 % silloin, kun kyseessä on jokin muu omaisuus, esimerkiksi asunto-osake.

Jos hallintaoikeus on pidätetty eliniäksi, vähennys lasketaan kertomalla omaisuuden vuosituotto hallintaoikeuden haltijan iän mukaan määräytyvällä ikäkertoimella. Jos hallintaoikeuden saajia on useita, ikäkerroin määräytyy nuoremman henkilön mukaan. Ikäkerrointaulukko löytyy Verohallinnon sivuilta.

Esimerkki:

A lahjoittaa tyttärelleen B:lle vapaa-ajan asuntonsa, jonka arvo on 300 000 euroa. A on 75-vuotias (ikäkerroin 6). A pidättää itselleen hallintaoikeuden. Koska vapaa-ajan asunnosta ei saada tuottoa, hallintaoikeuden arvo lasketaan käyttämällä laskennallista vuosituottoa. Hallintaoikeuden arvo lasketaan seuraavasti; ikäkerroin 6 x tuottokerroin 3 % x käypä arvo 300 000 = 54 000. Tämän jälkeen hallintaoikeuden arvo vähennetään käyvästä arvosta, jolloin saadaan verotettava määrä eli 300 000 – 54 000 = 246 000. Tästä summasta maksetaan siis lahjaveroa.

Omaisuuden arvosta vähennetään hallintaoikeuden arvo myös silloin, jos kyseessä on hallintaoikeustestamentti tai jos leski vetoaa oikeuteensa pitää kotina käytetty asunto hallinnassaan. Hallintaoikeuden arvo määritellään samoin kuin lahjaverotuksessa. Perintöveroa maksetaan siis omaisuuden käyvästä arvosta, josta on vähennetty hallintaoikeuden arvo.

Jos hallintaoikeus on pidätetty määräajaksi, vuosituotto kerrotaan niin monella kalenterivuodella kuin hallintaoikeus on voimassa. Määrävuosiksi tuleva etuus pääomitetaan nykyarvoon 8 % korkokannan mukaan. Jos määräajaksi tulevan hallintaoikeuden kerroin olisi suurempi kuin elinikäisen hallintaoikeuden, käytetään kuitenkin iän mukaan määräytyvää kerrointa. Valmiiksi lasketut kertoimet löytyvät myöskin Verohallinnon sivuilta.

Apua hallintaoikeusvähennyksen laskemiseen saat soittamalla lakipuhelimeen tai jättämällä kysymyksesi Minilexin sivuille. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa