Minilex - Lakipuhelin

Hallinta- ja käyttöoikeustestamentti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käyttöoikeus ja omistusoikeus voidaan erottaa toisistaan testamentilla. Tämä tapahtuu niin, että testamentilla määrätään jollekin käyttöoikeus ja jollekin toiselle omistusoikeus. Puhutaan käyttöoikeustestamentista tai hallintaoikeustestamentista, yleisesti myös hallintatestamentista. Hallinta- ja käyttöoikeustestamentti tarkoittavat siis samaa asiaa. Käyttö- eli hallintaoikeuden haltijan ja omistajan oikeudet alkavat yleensä yhtä aikaa, mutta testamentilla on myös mahdollista määrätä jollekin hallintaoikeus ja omistusoikeus jollekin toiselle vasta hallintaoikeuden lakattua. Testamentilla on mahdollista kohdistaa hallintaoikeus kaikkeen jäämistöön kuuluvaan omaisuuteen tai vain osaan siitä.

Käyttö- eli hallintaoikeus tarkoittaa oikeutta hallita omaisuutta omaksi hyödyksi omistajan lukuun. Käyttöoikeuden haltijalla on oikeus käyttää testamentissa tarkoitettua omaisuutta sen luonteen edellyttämällä tavalla sekä oikeus nauttia siitä saatava korko ja tuotto. Omaisuuden pääomahyöty sen sijaan kuuluu omistajalle. Käyttöoikeuden haltijalla on ainoastaan rajoitetusti oikeus määrätä omaisuudesta. Käyttöoikeuden haltija ei voi luovuttaa käyttöoikeutta toiselle. Käyttöoikeuden haltija tarvitsee käyttöoikeuden alaisen omaisuuden luovuttamiseen lähtökohtaisesti omistajan suostumuksen. Ilman omistajan suostumusta tehty luovutustoimi on tehoton omistajaan nähden. Käyttöoikeuden haltija ei voi myöskään lahjoittaa käyttöoikeuden alaista omaisuutta. Käyttöoikeuden haltija ei voi liioin tehdä testamenttia itse käyttöoikeudesta eikä myöskään käyttöoikeuden alaisesta omaisuudesta.

Omistaja ei saa luovuttaa tai pantata käyttöoikeuden alaista omaisuutta eikä muutenkaan siitä määrätä ilman käyttöoikeuden haltijan suostumusta. Omistajan on siedettävä käyttöoikeutta niin kauan kuin se kestää. Vasta kun käyttöoikeus lakkaa, vapautuu omistaja käyttöoikeuden aiheuttamista omistusoikeuden rajoituksista.

Käyttöoikeustestamentti eli hallintaoikeustestamentti on hyvä vaihtoehto, jos testamentin tekijä haluaa turvata käyttöoikeuden haltijan aseman mutta toisaalta varmistaa samaan aikaan sen, ettei käyttöoikeuden haltija hävitä testamentattua omaisuutta omistajan vahingoksi. Hallintaoikeustestamentin käyttämiselle voi olla myös perintöverotuksellisia syitä, sillä käyttöoikeuden haltija ei ole perintöverovelvollinen. Omistusoikeuden saaja maksaa veron, ja hän voi vähentää verotuksessa käyttöoikeuden arvon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa