Minilex - Lakipuhelin

Hävinnyt maksaa oikeudenkäyntikulut

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäymiskaari säätää siitä, että hävinnyt maksaa oikeudenkäyntikulut. Sen mukaan asianosainen, joka on hävinnyt asian, on velvollinen korvaamaan vastapuolen kaikki tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, ellei muualla toisin säädetä. Tämä siis vaatii, että asia on sellainen, jossa on ”voittaja” ja ”häviäjä”.

Kaikissa tapauksissa ei voida valita voittajia ja häviäjiä. Tällaisia ovat esimerkiksi lapsen huoltoa koskevat tapaukset. Näissä asioissa sovinto ei ole sallittu, joten niissä asianosaiset itse vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ellei ole erityistä syytä velvoittaa toista osapuolta korvaamaan kokonaan tai osaksi vastapuolensa oikeudenkäyntikulut.

Joissakin tapauksissa voi olla esitettynä useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen hyväksi ja osa toisen hyväksi. Näissä tapauksissa siis toinen voittaa osassa asiassa ja toinen osassa. Näin ollen kumpikin pitävät oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, ellei ole syytä velvoittaa toista asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Mikäli se osa jonka toinen asianosainen hävinnyt, on vain vähäinen merkitys, tulee hänen saada täysi korvauskuluistaan. Tätä sovelletaan myös, jos asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tässä tapauksessa asianosaiselle voidaan tuomita täysi korvaus kuluistaan siinäkin tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee vain harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole juurikaan vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikuluihin. Oikeudenkäyntikuluja koskevissa tapauksissa kannattaa aina ottaa yhteys lakimiespuhelimeen. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa