Minilex - Lakipuhelin

Hätätilatestamentti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Poikkeavassa tilanteessa henkilöllä on mahdollisuus laatia niin sanottu hätätilatestamentti. Tällainen testamentti voidaan laatia lähinnä silloin, kun henkilö on sairauden takia tai jostain muusta pakottavasta syystä johtuen estynyt tekemään testamenttia lain edellyttämät testamentin muotovaatimukset täyttyen. Hätätilatestamentin voi tehdä esimerkiksi sairaalassa.

Lain mukaan henkilö, joka sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi on estynyt tekemästä testamenttia siten, kuin laissa lähtökohtaisesti vaaditaan, saa tehdä sen suullisesti kahden todistajan ollessa yhtaikaa läsnä tai todistajittakin omakätisesti kirjoittamallaan ja allekirjoittamallaan asiakirjalla. 

Testamentti voidaan siis antaa suullisesti tai kirjallisesti, kun todistajia on kaksi eivätkä he ole esteellisiä testamentin todistajiksi. Hätätilatestamentin voi tehdä ilman todistajia, jos henkilö kirjoittaa ja allekirjoittaa testamentin itse. 

Hätätilatestamentti on katsottava rauenneeksi, jos testamentin tekijällä esteen lakattua on kolmen kuukauden ajan ollut tilaisuus määrätä jäämistöstään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa