Minilex - Lakipuhelin

Alaikäisen työaika

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Liiallisen rasituksen välttämiseksi nuoren työntekijän eli alle 18-vuotiaan henkilön työaikaa koskevat ehdot eroavat täysi-ikäisiä koskevista työehdoista. Nuoren työntekijän työaikaa koskeviin ehtoihin vaikuttaa nuoren ikä ja onko hän suorittanut oppivelvollisuutensa.

Laki nuorista työntekijöistä soveltuu työhön, jota alle 18- vuotias henkilö eli nuori henkilö tekee työ- tai virkasuhteessa. Lain mukaan viisitoista vuotta täyttäneen henkilön säännöllinen työaika saa olla enintään yhtä pitkä kuin 18 vuotta täyttäneiden työntekijöiden säännöllinen työaika samassa työssä. Yleensä päivittäinen työaika on tällöin kahdeksan tuntia.

Oppivelvollisen työntekijän päivittäinen työaika koulutyön aikana saa koulun vapaapäivinä olla enintään seitsemän tuntia ja koulupäivinä enintään kaksi tuntia. Koulupäivän ja työajan pituus yhteensä ei saa kuitenkaan ylittää kahdeksaa tuntia eikä viikoittainen työaika 12 tuntia. Edellä mainittu koskee sekä alle 15-vuotiaita että 15 vuotta täyttäneitä oppivelvollisia.

Viisitoista vuotta nuoremman henkilön työaika saa koulujen loma-aikana olla enintään seitsemän tuntia vuorokaudessa ja 35 tuntia viikossa.

Viisitoista vuotta täyttänyttä henkilöä saa hänen suostumuksellaan pitää vuorokautisen säännöllisen työajan tai muun säännöllisen työajan lisäksi tehtävässä ylityössä enintään 80 tuntia kalenterivuodessa. Hätätyössä viisitoista vuotta täyttänyttä saa pitää vain, jos hätätyön teettämiseen ei ole käytettävissä yli 18 vuotta täyttänyttä. Alle 15-vuotiasta ei saa pitää ylityössä eikä hätätyössä.

Nuoren työntekijän työaika ei saa kuitenkaan ylittää yhdeksää tuntia vuorokaudessa eikä 48 tuntia viikossa.

Viisitoista vuotta täyttäneen henkilön työaika on sijoitettava kello 6:n ja 22:n väliseen aikaan. Alle 15-vuotiaan työaika on sijoitettava kello 8:n ja 20:n väliseen aikaan. Vain painavista syistä alle 15-vuotiaan työaika voidaan kuitenkin sijoittaa kello 6:n ja 20:n väliseen aikaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa