Mitä laki sanoo eläinten jätöksien keräämisestä? Onko mahdollista saada sakkoa, jos jättää koiran jätökset keräämättä?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Järjestyslain 14 §:n 1 momentin mukaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa. Joka tahallaan laiminlyö 14 §:n 1 momentissa säädetyn eläinten pitämiseen liittyvän velvollisuuden on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, järjestysrikkomuksesta sakkoon. Vastaus kysymykseenne: koiran ulosteiden jättämisestä hoidetulle alueelle taajamassa voi saada sakkoa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »