Hei! Minulla olisi kysymys. Voiko koulu rangaista kouluajan ulkopuolella tapahtuneesta, kuten koulun katolle iltamyöhään kiipeämisestä?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa. Kuitenkin perusopetuslain mukaan, jos tekijä on varmuudella tiedossa ja yksilöitävissä, koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan. Koulun sisäiset järjestyssäännöt eivät pääasiassa ulotu koulun ulkopuolelle. Siten oppilaan vahingonkorvausvelvollisuus tulee sovellettavaksi tekoihin, jotka tehdään kouluajan ulkopuolella. Mikäli tapauksessanne ei ole ilkivallalla pilattu tai töhritty koulun omaisuutta, ei koululla pitäisi olla kurinpito-oikeutta. Jos kiipeämällä koulun katolle on aiheutettu vahinkoa, voi tästä joutua vahingonkorvausvastuuseen. Vahingonkorvausvelvollisuudelle ei ole ikärajaa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »