Työnantaja on ottanut kaikki oikeudet työsuhdekeksinnöstä. Keksinnölle on saatu patentti.
Olemme saaneet aloitepalkkion ja ns.pienen korvauksen patentista. ( UPM)
Pyysimme keksinnöstä kohtuullista korvausta ( pykälä 7). Työnantaja ei määritellyt keksinön arvoa mitenkään vaan kertoi että jo maksetut korvaukset ovat sama kuin kohtuullinen korvaus.
Kuuluuko keksinnön arvo määritellä laskelmaan ( esm esm vastaava ostolisenssi )

Ei vielä vastauksia

Aiheeseen liittyvät kysymykset