Minilex - Lakipuhelin

Yhdyskuntapalvelurangaistuksen huomioon ottaminen rangaistuksen määräämisessä - KKO:2016:29

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • rangaistuksen määrääminen
    Rangaistuksen täytäntöönpano
    yhdyskuntapalvelu
    Reformatio in peius

Käräjäoikeus tuomitsi A:n kolmesta salakatselusta, raiskauksesta, kolmesta pakottamisesta seksuaaliseen tekoon, kolmesta kunnianloukkauksesta, pakottamisesta sukupuoliyhteyteen, varkaudesta, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta ja törkeästä rattijuopumuksesta yhteiseen 1 vuoden 10 kuukauden vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeus määräsi vankeusrangaistuksen ehdolliseksi ja tuomitsi sen ohessa 90 tuntia yhdyskuntapalvelua.

Hovioikeus tuomitsi A:n kolmen kunnianloukkauksen ja sukupuoliyhteyteen pakottamisen sijasta kolmesta törkeästä kunnianloukkauksesta ja raiskauksesta sekä muista rikoksista yhteiseen 2 vuoden 9 kuukauden vankeusrangaistukseen.

A vaati valituksessaan, että hovioikeuden tuomio kumotaan ja asia jätetään käräjäoikeuden tuomion varaan taikka että joka tapauksessa hänen suorittamansa 90 tunnin yhdyskuntapalvelu vähennetään täysimääräisesti ehdottomasta vankeudesta.

Siltä osin kuin A on vaatinut hovioikeuden tuomion kumoamista ja asian jättämistä käräjäoikeuden tuomion varaan, Korkein oikeus katsoo, ettei hänelle tuomittua rangaistusta ole aihetta alentaa ja lieventää hovioikeuden tuomitsemasta. Korkeimmassa oikeudessa jäi siis ratkaistavaksi se, miten A:n suorittama yhdyskuntapalvelurangaistus otetaan huomioon.

Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano voitiin käräjäoikeuden tuomion perusteella aloittaa ennen kuin tuomio oli saanut lainvoiman, jos tuomittu suostui täytäntöönpanoon ja oli tyytynyt tuomioon siltä osin kuin hänet oli tuomittu yhdyskuntapalveluun. Lain mukaan, jos lainvoimaa vailla täytäntöön pantavana oleva tai ollut yhdyskuntapalvelutuomio muuttui muutoksenhaun johdosta vankeudeksi, Rikosseuraamuslaitoksen oli vähennettävä täytäntöön pantavasta vankeusrangaistuksesta määrä, joka vastasi siitä yhdyskuntapalveluna täytäntöön pantua osaa.

Rikosseuraamuslaitos on lausunnossaan viitannut yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 84 §:ään ja vankeuslain 3 luvun 6 §:ään ja todennut, että tässä tapauksessa hovioikeuden tuomitsema vankeusrangaistus pannaan täytäntöön niin sanottuna erotuksena eli ensin siitä vähennetään yhdyskuntapalvelua vastaava määrä ja sen jälkeen erotus pannaan täytäntöön. Erotuksesta lasketaan vankilassa suoritettava määräosa. A:n näkemys siitä, että hän kärsisi yhdyskuntapalvelun suorittamisen vuoksi, on Rikosseuraamuslaitoksen mukaan virheellinen. Korkein oikeus toteaa, että täytäntöön pantua rangaistusta ei voida vähentää vankilassa suoritettavasta vankeusrangaistuksen määräosasta, vaan se vähennetään täytäntöönpantavasta vankeusrangaistuksesta. Korkein oikeus katsoi, ettei hovioikeuden tuomion lopputulosta ole muutettava.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa