Minilex - Lakipuhelin

Muutoksenhaun vaikutus yhteisen vankeusrangaistuksen mittaamiseen - KKO:2001:108

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • rangaistuksen mittaaminen
    Yhteinen vankeusrangaistus
    Muutoksenhaku

Ratkaisussa KKO 2001:108 oikeudellinen kysymys koski muutoksenhakua tapauksessa, jossa vastaaja on tuomittu useasta rikoksesta, ja muutoksenhaku kohdistuu vain osaan rikoksia. Ratkaisussa arvioitiin sitä, miten uusi rangaistus on mitattava. Tapausta käsiteltiin Kajaanin käräjäoikeudessa, Itä-Suomen hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa.

A:ta tuomittiin Kajaanin käräjäoikeudessa useista pahoinpitelyistä, vahingonteoista ja muista rikoksista. Eräät rikoksien uhreista valittivat A:n saamasta tuomiosta hovioikeuteen ja vaativat A:lle tuomittua rangaistusta korotettavaksi. Korotuksen perusteena olisi A:n rikosten vakavuus. Hovioikeus katsoi, että A:lle käräjäoikeudessa tuomittu rangaistus ei ollut hänen nuoresta iästään ja ensikertalaisuudestaan huolimatta oikeudenmukaisessa suhteessa hänen syykseen luettujen rikosten vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen tai rikoksista ilmenevään A:n syyllisyyteen. Hovioikeus korotti A:lle tuomittua rangaistusta. A valitti korkeimpaan oikeuteen ja vaati että käräjäoikeuden tuomio palautettaisiin voimaan.

Korkein oikeus totesi, että asiassa on kysymys paitsi rangaistuksen mittaamisesta, myös siitä onko hovioikeus voinut korottaa yhteistä vankeusrangaistusta ottamalla huomioon myös yhteisen rangaistuksen perusteena olevien muiden väkivaltaa sisältäneiden rikosten tekotavan ja käytetyn väkivallan laadun.

Korkein oikeus huomautti, että rikoslain 7 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan yhteisen rangaistuksen mittaamisessa noudatetaan soveltuvin osin 6 luvun säännöksiä. Rikoslain 6 luvun 1 §:n mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen sekä rikoksesta ilmenevään tekijän syyllisyyteen. Rikoslain 7 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan yhteistä rangaistusta mitattaessa lähtökohdaksi on otettava siitä rikoksesta tuomittava rangaistus, josta tuomioistuimen harkinnan mukaan olisi tuleva ankarin rangaistus, sekä mitattava rikoksista yhteinen rangaistus siten, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa myös rikosten lukumäärään, vakavuuteen ja keskinäiseen yhteyteen. Jos jokin 6 luvussa tarkoitettu rangaistuksen koventamis- tai lieventämisperuste taikka luvussa mainittu muu seikka koskee vain jotakin tai joitakin samalla kertaa tuomittavista rikoksista, se on kohtuullisessa määrin otettava huomioon yhteistä rangaistusta mitattaessa.

Korkein oikeus totesi, että tapauksessa jossa muutoksenhaku kohdistuu yhteiseen rangaistukseen ja tuomioistuin katsoo että korotettavaksi vaadittu yhteinen rangaistus on ollut liian alhainen, tuomioistuimen on rikoslain 7 luvun 5 §:n mukaisesti muodostettava uusi yhteinen rangaistus, vaikka muutoksenhaku koskisi vain osaa niistä rikoksista, joista yhteinen rangaistus on alun perin määrätty. Uutta rangaistussa mitattaessa tuomioistuimen on korkeimman oikeuden mukaan arvioitava kaikkien samalla kertaa syyksi luettujen rikosten lukumäärää, vakavuutta ja keskinäistä yhteyttä.

Korkein oikeus päätyi näillä perusteilla pitämään hovioikeuden tuomion voimassa.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]