Minilex - Lakipuhelin

Yhdyskuntapalvelu ja soveltuvuusselvitys - KKO:2003:11

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • yhdyskuntapalvelu

Tapaus eteni korkeimman oikeuden käsiteltäväksi siltä osin, oliko hovioikeus saanut tuomita A:n välittömästi, vaikka A oli pyytänyt lykkäämään asian ratkaisemista uuden yhdyskuntapalvelua koskevan soveltuvuusselvityksen antamiseen asti.

Tapauksessa käräjäoikeus tuomitsi A:n hänen syykseen luetuista teoista yhteiseen 7 kuukauden 15 päivän vankeusrangaistukseen. Yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksestä ilmenevillä perusteilla käräjäoikeus katsoi, ettei A soveltunut yhdyskuntapalveluun.

A valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen, jossa hän vaati, että hovioikeus lykkäisi asian käsittelyä ja hankkisi uuden selvityksen hänen soveltuvuudestaan yhdyskuntapalveluun ja että ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta tuomittaisiin yhdyskuntapalvelua. A oli 11.12.2001 allekirjoitetun yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksen mukaan soveltumaton yhdyskuntapalveluun päihdeongelmansa vuoksi. Hän oli kuitenkin 15.12.2001 aloittanut yhdeksän kuukautta kestävän päihdehoidon, jonka onnistuessa hän olisi saattanut soveltua yhdyskuntapalveluun.

Hovioikeus kuitenkin katsoi, että yhdyskuntapalveluun tuomitsemisen edellytyksenä on, että tuomittava soveltuu tuomion antamisen ajankohtana yhdyskuntapalveluun, jotta hän voi aloittaa rangaistuksen suorittamisen. Tällöin tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvat tuomittavan elämäntilanteen muutokset eivät vaikuta tuomion antamisen ajankohtana tehtävään soveltuvuuden arviointiin. Näin ollen hovioikeus jätti käräjäoikeuden tuomion voimaan.

 A valitti hovioikeuden tuomiosta korkeimpaan oikeuteen. A vaati, että hänet tuomitaan ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalveluun.

Korkein oikeus lausui hovioikeuden ratkaisusta, että hovioikeudella ei ole ollut pelkästään valituksessa esitettyjen seikkojen johdosta perusteltua aihetta viivyttää asian ratkaisemista ja hankkia uutta soveltuvuusselvitystä. Tällöin hovioikeus on voinut ratkaista asian lisäselvitystä hankkimatta silloin, kun se on vuorollaan tullut ratkaistavaksi sekä lausumillaan perusteilla hylätä yhdyskuntapalveluun tuomitsemista koskevan pyynnön.

Tapauksessa A:n korkeimpaan oikeuteen toimittaman kriminaalihuoltolaitoksen uuden soveltuvuusselvityksen mukaan A:n aloittama päihdehoito on edistynyt hyvin ja kyseisen lausunnon mukaan A soveltuu nyttemmin yhdyskuntapalveluun. Tämän perusteella korkein oikeus toteaa, että A:lla voidaan päätellä olevan voimakas motivaatio muuttaa elämäntapojaan ja suoriutua myös yhdyskuntapalvelusta. Näin ollen korkein oikeus harkitsee oikeaksi määrätä A:lle tuomitun vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalvelua.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]