Minilex - Lakipuhelin

Lainvoimaisen tuomion purkaminen - KKO:2013:28

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • rangaistuksen määrääminen
    yhdyskuntapalvelu
    Muuntaminen vankeudeksi
    Ylimääräinen muutoksenhaku
    Tuomion purkaminen rikosasiassa

Varsinais-Suomen käräjäoikeus oli 26.8.2010 tuominnut A:n 8 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen, josta rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla oli vähennettävä 2 kuukautta 23 päivää. Suoritettavaksi jääneen 5 kuukauden 7 päivän vankeusrangaistuksen sijasta A:lle oli tuomittu 130 tuntia yhdyskuntapalvelua.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus muunsi 29.3.2011 syyttäjän vaatimuksesta A:n yhdyskuntapalvelurangaistuksen, jonka suorittamista A ei ollut lainkaan aloittanut, 5 kuukaudeksi 7 päiväksi vankeutta.

A pyysi Korkeimmassa oikeudessa käräjäoikeuden tuomion purkamista ja yhdyskuntapalvelun muuttamista alkuperäiseksi 8 kuukauden vankeusrangaistukseksi, josta tuli määrätä vähennettäväksi vapaudenmenetysaikaa vastaavat 2 kuukautta 23 päivää.

Mikäli yhdyskuntapalvelun suorittamiselle on este, tuomioistuin voi yhdyskuntapalvelusta annetun lain mukaan muuntaa yhdyskuntapalvelun suorittamatta jääneen osan ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi tai erityisistä syistä katsoa jo suoritetun palvelun rangaistuksen täydeksi suoritukseksi.

Oikeudenkäymiskaaren mukaan lainvoiman saanut tuomio voidaan syytetyn eduksi purkaa, jos tuomio perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen. Purkaminen edellyttää yleensä sitä, että lakia on sovellettu selvästi ja kiistattomasti väärin.

Korkein oikeus totesi, että A.lle tuomittu yhdyskuntapalvelu on muunnettu vankeudeksi tavalla, jonka vuoksi hänen suoritettavakseen tosiasiallisesti jäävä vankeusaika on yli kaksinkertaistunut siitä, mitä hän olisi joutunut suorittamaan hänelle alun perin määrätyn vankeusrangaistuksen johdosta.  Korkein oikeus katsoi, että käräjäoikeuden tuomion on tältä osin perustunut ilmeisesti virheelliseen lain soveltamiseen, minkä vuoksi edellytykset lainvoimaisen tuomion purkamiseksi täyttyvät. Korkein oikeus purki käräjäoikeuden tuomion ja oikaisi sitä muuttamalla suorittamatta olevan yhdyskuntapalvelun 130 tuntia 8 kuukaudeksi vankeutta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]