Minilex - Lakipuhelin

Rangaistuksen mittaaminen - KKO:2015:102

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • rangaistuksen määrääminen
    vapaudenmenetysajan vähentäminen

Ratkaisussa KKO:2015:102 käsiteltiin rangaistuksen mittaamista.

A oli tuomittu käräjäoikeuden tuomiolla kahdeksi vuodeksi ehdolliseen vankeuteen ja sen ohella 60 tunniksi yhdyskuntapalveluun. A oli ollut hänen syykseen luettujen rikosten johdosta vapautensa menettäneenä jo 6 kuukautta 3 päivää. Tämän vapaudenmenetysajan käräjäoikeus ja hovioikeus oli ottanut huomioon vähentävänä seikkana tuomitusta ehdollisesta vankeudesta.

KKO:n piti ratkaista, tuliko A:n vapaudenmenetysaika vähentää ehdollisesta vankeudesta vai oheisrangaistuksesta yhdyskuntapalvelusta.

Rikoslain mukaan silloin, kun määräaikainen vankeusrangaistus tuomitaan teosta, jonka johdosta rikoksen tehnyt on ollut vapautensa menettäneenä yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuorokauden, tuomioistuimen on vähennettävä rangaistuksesta vapaudenmenetystä vastaava aika tai katsottava vapaudenmenetys rangaistuksen täydeksi suoritukseksi. Lainkohdasta eikä sen esitöistä ilmene miten vapaudenmenetysaika vähennetään tulevasta rangaistuksesta. Tulkinnasta ei ole myöskään ennakkotapauksia tai sitä koskevaa oikeuskirjallisuutta.

Tapauksessa A:lle tuomittu yhdyskuntapalvelu on rikoslain mukainen ehdollisen vankeuden oheisseuraamus ja pääseuraamus on ehdollinen vankeus. KKO:n mukaan vapaudenmenetysajan vähentäminen päärangaistuksesta on sopivin tapa hyvittää vapaudenmenetys, koska oheisseuraamus menettäisi tehonsa, mikäli vapaudenmenetysaika hyvitettäisiin siitä. Lisäksi tuomittu ehdollinen vankeusrangaistus voidaan rikoslain ehtojen täyttyessä panna täytäntöön, jolloin vähennys näkyisi täytäntöönpantavassa vankeusrangaistuksen pituudessa. Jos tätä vähennystä ei tehtäisi suoraan vankeusrangaistuksesta, vaan yhdyskuntapalvelusta, tuomittu ei voisi saada vapaudenmenetysaikaa hyväkseen vankeusajan vähennyksenä. KKO katsoi siten, että A:n vapaudenmenetysaika on vähennettävä tuomitusta ehdollisesta vankeudesta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]