Minilex - Lakipuhelin

Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus - KKO:2015:100

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • rangaistuksen määrääminen
    yhdyskuntapalvelu
    Muuntaminen vankeudeksi
    Muuntaminen valvontarangaistukseksi
    Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus. Lievemmän lain periaate

Ratkaisu KKO:2015:100 koski rikosoikeuden ajallista ulottuvuutta. Asiassa käräjäoikeus oli muuntanut A:n yhdyskuntapalvelun suorittamatta olleen osan ehdottomaksi vankeudeksi soveltamalla syyttäjän vaatimuksen vireille tullessa voimassa ollutta lakia yhdyskuntapalvelusta. A oli tehnyt asiasta ennakkopäätösvalituksen Korkeimpaan oikeuteen.

KKO:n tuli ratkaista, A:n vaatimuksen lisäksi, pitikö asiassa soveltaa yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annettua lakia sen siirtymäsäännöksestä huolimatta.

Rikoslain mukaan rikokseen sovelletaan sitä lakia, joka oli voimassa, kun rikos tehtiin. Kuitenkin uutta lakia sovelletaan, jos se on tuomittaessa voimassa ja sen soveltaminen johtaa lievempään lopputulokseen.

Kun asiassa vaatimus A:n rangaistuksen muuttamisesta tuli vireille, voimassa olleessa yhdyskuntapalveluslain mukaan tuomioistuimen oli muunnettava yhdyskuntapalvelun suorittamatta oleva osa ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi, jos tuomioistuin katsoi tuomitun törkeästi rikkoneen velvollisuuksiaan. Käräjäoikeuden muuntaessa A:n yhdyskuntapalvelusta vankeudeksi oli voimassa laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta. Sen mukaan tuomioistuin voi muuntaa yhdyskuntapalvelun suorittamatta olevan osan valvontarangaistukseksi tai ehdottomaksi vankeudeksi, jos tuomioistuin toteaa tuomitun rikkoneen velvollisuuksiaan törkeästi. Uusi laki siten voisi johtaa lievempään lopputulokseen tuomitun kannalta. KKO katsoi, että uutta lakia voitiin soveltaa tapauksessa, koska silloin lain tulkinta olisi perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vaatimukset täyttävä.

KKO siten palautti asian käräjäoikeuteen käsiteltäväksi, koska käräjäoikeus ei ollut soveltanut lievemmän lain periaatetta valitessaan sovellettavaa yhdyskuntapalvelusta koskevaa lakia. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]