Minilex - Lakipuhelin

Päiväsakon rahamäärän vahvistaminen - KKO:2011:36

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • rangaistuksen määrääminen
    Sakko
    Päiväsakon rahamäärä

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO:2011:36 oli kysymys päiväsakon rahamäärästä. Käräjäoikeus oli vahvistanut A:n päiväsakon rahamäärän 7.11.2008 vuoden 2007 verotuksen mukaisesti. A:n mukaan hänen tulonsa olivat heikentyneet huomattavasti vuoden 2008 aikana ja tämä olisi pitänyt ottaa huomioon päiväsakon rahamäärää määrättäessä. Asiaa käsiteltiin ensin Espoon käräjäoikeudessa, toiseksi Helsingin hovioikeudessa ja lopuksi Korkeimmassa oikeudessa.

Espoon käräjäoikeus tuomitsi A:n lähestymiskiellon rikkomisesta 50:een päiväsakkoon. A oli toimittanut käräjäoikeudelle tilintarkastajan laskelman, jonka mukaan hänellä ei ollut lainkaan kuukausituloja. Käräjäoikeus ei pitänyt tätä A:n esittämää selvitystä luotettavana, vaan vahvisti päiväsakon rahamääräksi 591 euroa vuoden 2007 verotuksen perusteella.

A valitti käräjäoikeuen tuomiosta hovioikeuteen ja vaati, että päiväsakon rahamäärää alennetaan vastaamaan hänen oikeudenkäynnin aikaista keskimääräistä kuukausituloa. A perusteli vaatimustaan vetoamalla verotustodistukseen vuodelta 2008 sekä tilitoimiston laskelmiin vuodelta 2008. Toisen tilitoimiston laskelman mukaan hänen verotettavat kuukausitulonsa vuonna 2008 olivat 11 044 euroa ja toisen mukaan 12 362 euroa. Hovioikeuden mukaan A:n toimeksiannosta tilitoimistossa laadittuja laskemia ei voitu pitää luotettavuudeltaan verotietoja vastaavina. Hovioikeus päätti, ettei päiväsakon rahamäärän alentamiselle ollut perusteita. Päätöstään hovioikeus perusteli viittaamalla rikoslain 2 a luvun 2 §:ään, jonka mukaan päiväsakon rahamäärä on määrättävä siten, että se on kohtuullinen sakotettavan maksukykyyn nähden. Kyseisen lainkohdan mukaan kohtuullisena rahamääränä on pidettävä kuudeskymmenesosaa sakotettavan keskimääräisistä kuukausituloista. Kuukausitulot lasketaan ensisijaisesti verotustietojen perusteella, ja A:n viimeisimmät verotustiedot olivat vuodelta 2007.

A:lle myönnettiin valituslupa Korkeimpaan oikeuteen, ja A vaati valituksessaan päiväsakon rahamäärän alentamista. A toimitti muutoksenhakuajan päättymisen jälkeen uutena selvityksenä vuoden 2008 verotuspäätöksen Korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus päätti, että A:n toimittama verotuspäätös otetaan huomioon, koska A ei ollut voinut vedota siihen ennen valitusajan umpeen kulumista. A:n päiväsakon rahamäärä oli alemmissa oikeusasteissa vahvistettu vuoden 2007 verotuksen mukaisesti. Vuoden 2008 verotuspäätös osoitti, että A:n kuukausitulot olivat heikentyneet huomattavasti. A tuomittiin sakkorangaistukseen vuonna 2008 ja Korkeimmassa oikeudessa vuoden 2008 verotuspäätös oli tiedossa, joten Korkein oikeus katsoi, että on perusteltua ottaa kyseisen vuoden verotuspäätös päiväsakon määräämisen pohjaksi. Korkein oikeus muutti hovioikeuden tuomiota siten, että A:n päiväsakon rahamääräksi vahvistettiin 172 euroa.

Asia ratkaistiin Korkeimmassa oikeudessa äänestämällä. Enemmistön päätöksestä eri mieltä olivat oikeusneuvos Hildén ja oikeusneuvos Raulos. He olivat samaa mieltä enemmistön kanssa sitä, että A:n toimittama verotuspäätös voidaan ottaa huomioon Korkeimmassa oikeudessa. Heidän mukaan verotuspäätös osoittaa ainoastaan, että on mahdollista, että A:n tulot ovat olennaisesti alhaisemmat kuin vuonna 2007, mutta vuoden 2008 verotuksesta ilmenevistä syistä ei ainakaan yksiselitteisesti voida todeta tulojen tosiasiallista vähenemistä ja siten maksukyvyn heikkenemistä. Hildén ja Raulos ottaisivat päiväsakon rahamäärää määrätessä huomioon molempien vuosien verotuspäätökset ja alentaisivat rahamäärän 370 euroon. Korkeimman oikeuden ratkaisusta voidaan päätellä, että verotuspäätös on mahdollista ottaa huomioon vielä oikeudenkäynnin myöhemmässäkin vaiheessa, jos se osoittaa, että tulot ovat olennaisesti vähentyneet, eikä tätä ole ollut mahdollista todistaa aikaisemmin muulla luotettavalla tavalla.

 

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa