Minilex - Lakipuhelin

Pääkäsittelyn tarve hovioikeudessa - KKO:2002:29

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Pääkäsittely hovioikeudessa
    Rikosasia

Käräjäoikeus katsoi A:n syyllistyneen huumausainerikoksiin sekä yhteen muuhun rikokseen. B:n kuljettamasta autosta oli löytynyt huumausainetta sen jälkeen, kun B oli tavannut A:n. B sanoi saaneensa huumausaineen vasta A:n tapaamisen jälkeen. Todisteluna esitettiin myös telekuunteluaineistoa A:n ja C:n välisistä keskusteluista.

Hovioikeus tutki käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden ja totesi, ettei ratkaisua ole syytä muuttaa. A vaati syytteiden hylkäämistä tai asian palauttamista hovioikeuteen, jossa tulisi toimittaa pääkäsittely. A vetosi siihen, että todistelun uskottavuutta ei käräjäoikeudessa ollut arvioitu oikein ja että hovioikeuden tuli sen vuoksi vastaanottaa todistelu pääkäsittelyssä.

A:n mukaan B todisti, ettei hän ollut välittänyt huumausainetta B:lle, ja sen vuoksi B:tä olisi pitänyt kuulla myös hovioikeudessa. Käräjäoikeus on kuitenkin pitänyt B:n kertomusta merkityksettömänä ja perustanut tuomionsa muihin seikkoihin. Sen vuoksi hovioikeudessa ei ollut tarpeen kuulla B:tä uudelleen.

A väitti myös, että syyksilukeminen oli perustunut telekuuntelutietojen väärään tulkintaan. Kyse ei ollut todistelun uskottavuudesta, eikä muilla A:n mainitsemilla seikoilla ollut syyllisyyskysymyksen kannalta merkitystä. Pääkäsittelyä ei tämänkään vuoksi tarvinnut toimittaa.

Korkein oikeus totesi, että hovioikeus oli saanut ratkaista asian toimittamatta pääkäsittelyä. Seikat, joihin A vetosi, eivät olleet ratkaisun kannalta merkityksellisiä. Hovioikeuden tuomiota ei muutettu.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa