Minilex - Lakipuhelin

Oikeusturva pakkolaitokseen eristämisessä – KKO:2000:9

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Pakkolaitos

Tapauksessa oli kyse syytetyn oikeusturvasta. Tapauksessa virallinen syyttäjä hankki vasta hovioikeuden oikeudenkäyntimenettelyssä terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta lausunnon, jonka perusteella hän vaati henkilölle A tuomion korottamista siten, että hänet määrätään vaarallisena rikoksenuusijana eristettäväksi pakkolaitokseen. Syyttäjä oli liittänyt vaatimukseensa myös A:n aikaisempaa rikollisuutta koskevat asiakirjat. Hovioikeus katsoi ratkaisussaan, että A voitiin määrätä eristettäväksi pakkolaitokseen, vaikka A ei ollut saanut tutustua kyseisiin asiakirjoihin, eikä hän ollut saanut esittää omia lausuntojaan niihin liittyen. Korkeimmassa oikeudessa tapauksessa oli kyse siitä, oliko oikeudenkäyntimenettely ollut asianmukainen hovioikeudessa A:n pakkolaitokseen eristämisen osalta, vai oliko A:n käsittely ollut puutteellista A:n oikeusturvaa loukaten.

Korkein oikeus kumosi hovioikeuden tuomion pakkolaitokseen eristämisen osalta ja palautti asian hovioikeuteen uudelleen käsiteltäväksi tältä osin. Korkein oikeus perusteli ratkaisuaan toteamalla, että hovioikeudessa pakkolaitokseen eristämistä koskevan vaatimuksen käsittelylle ei ollut estettä. Kyseessä ei siten esimerkiksi ollut syytteen muuttaminen sen kielletyssä muodossa. A:lla olisi kuitenkin pitänyt olla oikeus tutustua kaikkeen aineistoon, jonka perusteella hänet oli tuomiossa määrätty eristettäväksi pakkolaitokseen. Hänellä olisi tullut olla myös oikeus lausua oma käsityksensä tällaiseen asiaan liittyen, jolla oli niin suuri merkitys hänelle itselleen.

Korkein oikeus katsoi, ettei A:n oikeusturva ollut toteutunut tapauksessa. Oikeusturvassa on kyse perustuslaillisesta oikeudesta. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti. A:lle olisi tullut varata tapauksessa asianmukaisesti tilaisuus tutustua aineistoon ja lausua siitä käsityksensä ennen asian ratkaisua. Lisäksi oli mahdollista, että asianmukainen käsittely olisi vaatinut tapauksessa myös suullisen käsittelyn toimittamista hovioikeudessa. Asian palauttaminen hovioikeuteen pakkolaitokseen eristämisen osalta oli korkeimman oikeuden mielestä tarpeen hovioikeudessa tapahtuneen puutteellisen käsittelyn vuoksi.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa